Den eneste sanne lov er den som fører til frihet.


den-eneste-sanne-lov-er-den-som-fører-til-frihet
lovdenenestesanneloverdensomførertilfrihetden enesteeneste sannesanne lovlov erer denden somsom førerfører tiltil frihetden eneste sanneeneste sanne lovsanne lov erlov er dener den somden som førersom fører tilfører til frihetden eneste sanne loveneste sanne lov ersanne lov er denlov er den somer den som førerden som fører tilsom fører til frihetden eneste sanne lov ereneste sanne lov er densanne lov er den somlov er den som førerer den som fører tilden som fører til frihet

Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet. -Benjamin Franklin
den-som-er-villig-til-å-ofre-frihet-for-stund-i-trygghet-fortjener-verken-frihet-eller-trygghet
Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv
Den sanne verdi av en god gjerning ligger i den kjærlighet som inspirerer den. -Talmud
den-sanne-verdi-av-god-gjerning-ligger-i-den-kjærlighet-som-inspirerer-den
Av alle veier som fører til en kvinnes kjærlighet, er medlidenhet den letteste. -Kjærlighet - mann og kvinne
av-alle-veier-som-fører-til-kvinnes-kjærlighet-er-medlidenhet-den-letteste
Den som har lov til å synde, synder mindre. -Synd
den-som-har-lov-til-å-synde-synder-mindre
I politikken, min venn, er det dessverre ikke den snorrette linje som fører til målet. -Politikk
i-politikken-min-venn-er-det-dessverre-ikke-den-snorrette-linje-som-fører-til-målet