Den eneste perversiteten jeg vet om, er manglende evne til å elske.


den-eneste-perversiteten-jeg-vet-om-er-manglende-evne-til-å-elske
perversjondenenesteperversitetenjegvetomermanglendeevnetilelskeden enesteeneste perversitetenperversiteten jegjeg vetvet omer manglendemanglende evneevne tiltil åå elskeden eneste perversiteteneneste perversiteten jegperversiteten jeg vetjeg vet omer manglende evnemanglende evne tilevne til åtil å elskeden eneste perversiteten jegeneste perversiteten jeg vetperversiteten jeg vet omer manglende evne tilmanglende evne til åevne til å elskeden eneste perversiteten jeg veteneste perversiteten jeg vet omer manglende evne til åmanglende evne til å elske

Depresjon er manglende evne til å konstruere en fremtid. -Rollo May
depresjon-er-manglende-evne-til-å-konstruere-fremtid
Det er alltid kvinnens manglende evne til fornyelse som er grunnen til mannens utroskap. -Utroskap
det-er-alltid-kvinnens-manglende-evne-til-fornyelse-som-er-grunnen-til-mannens-utroskap
Den eneste grunnen til at de kommer for å se meg, er fordi jeg vet at livet er flott, og de vet at jeg vet det. -Livet er
den-eneste-grunnen-til-at-kommer-for-å-se-meg-er-fordi-jeg-vet-at-livet-er-flott-og-vet-at-jeg-vet-det
Kjærlighet er egoismens høyeste trinn. Vi elsker ikke våre partnere, men deres evne til å elske oss. -Gabriel Laub
kjærlighet-er-egoismens-høyeste-trinn-vi-elsker-ikke-våre-partnere-men-deres-evne-til-å-elske-oss
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Frihet er menneskets evne til å ta hånd om sin egen utvikling. Det er vår evne til å forme oss selv. -Rollo May
frihet-er-menneskets-evne-til-å-ta-hånd-om-egen-utvikling-det-er-vår-evne-til-å-forme-oss-selv