Den eneste måten å bli kvitt en fristelse på, er å gi etter for den.


den-eneste-måten-å-bli-kvitt-fristelse-på-er-å-gi-etter-for-den
oscar wildedenenestemåtenblikvittfristelseergietterfordenden enesteeneste måtenmåten åå blibli kvittkvitt enen fristelsefristelse påer åå gigi etteretter forden eneste måteneneste måten åmåten å bliå bli kvittbli kvitt enkvitt en fristelseen fristelse påer å giå gi ettergi etter foretter for denden eneste måten åeneste måten å blimåten å bli kvittå bli kvitt enbli kvitt en fristelsekvitt en fristelse påer å gi etterå gi etter forgi etter for denden eneste måten å blieneste måten å bli kvittmåten å bli kvitt enå bli kvitt en fristelsebli kvitt en fristelse påer å gi etter forå gi etter for den

Nest etter fornøyelsen ved å skaffe seg en ny elskerinne, kommer gleden over å bli kvitt den gamle. -William Wycherley
nest-etter-fornøyelsen-ved-å-skaffe-seg-ny-elskerinne-kommer-gleden-over-å-bli-kvitt-den-gamle
Den eneste sikre måten å huske sin kones fødselsdag på, er å glemme den én gang. -Ukjent
den-eneste-sikre-måten-å-huske-kones-fødselsdag-på-er-å-glemme-den-én-gang
Kjærligheten er den verste uvanen å bli kvitt. -Kjærlighet
kjærligheten-er-den-verste-uvanen-å-bli-kvitt
Den eneste måten å få en venn på, er å være en. -Venn
den-eneste-måten-å-få-venn-på-er-å-være
Å lytte er den eneste måten å underholde enkelte på. -Lytte
Å-lytte-er-den-eneste-måten-å-underholde-enkelte-på