Den eneste grunnen til at de kommer for å se meg, er fordi jeg vet at livet er flott, og de vet at jeg vet det.


den-eneste-grunnen-til-at-kommer-for-å-se-meg-er-fordi-jeg-vet-at-livet-er-flott-og-vet-at-jeg-vet-det
livet erdenenestegrunnentilatkommerforsemegerfordijegvetlivetflottogdetden enesteeneste grunnengrunnen tiltil atat dede kommerkommer forå sese meger fordifordi jegjeg vetvet atat livetlivet erer flottog dede vetvet atat jegjeg vetvet detden eneste grunneneneste grunnen tilgrunnen til attil at deat de kommerde kommer forkommer for åfor å seå se meger fordi jegfordi jeg vetjeg vet atvet at livetat livet erlivet er flottog de vetde vet atvet at jegat jeg vetjeg vet detden eneste grunnen tileneste grunnen til atgrunnen til at detil at de kommerat de kommer forde kommer for åkommer for å sefor å se meger fordi jeg vetfordi jeg vet atjeg vet at livetvet at livet erat livet er flottog de vet atde vet at jegvet at jeg vetat jeg vet detden eneste grunnen til ateneste grunnen til at degrunnen til at de kommertil at de kommer forat de kommer for åde kommer for å sekommer for å se meger fordi jeg vet atfordi jeg vet at livetjeg vet at livet ervet at livet er flottog de vet at jegde vet at jeg vetvet at jeg vet det

Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg vet ikke særlig mye, men det jeg vet, vet jeg bedre enn noen, og jeg vil ikke krangle om det. -Kunnskap
jeg-vet-ikke-særlig-mye-men-det-jeg-vet-vet-jeg-bedre-enn-noen-og-jeg-vil-ikke-krangle-om-det
Jeg føler meg som Zsa Zsa Gabor sjette mann. Jeg vet hva jeg må gjøre, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det interessant. -Gjøre
jeg-føler-meg-som-zsa-zsa-gabor-sjette-mann-jeg-vet-hva-jeg-må-gjøre-men-jeg-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-gjøre-det-interessant
Du og samvittigheten er ett: Den vet alt hva du vet, og den vet at du vet det. -Samvittighet
du-og-samvittigheten-er-ett-den-vet-alt-hva-du-vet-og-den-vet-at-du-vet-det
Den eneste perversiteten jeg vet om, er manglende evne til å elske. -Perversjon
den-eneste-perversiteten-jeg-vet-om-er-manglende-evne-til-å-elske
Jeg er større enn stjernene, for jeg vet at de er der oppe, og de vet ikke at jeg er her nede. -William Temple
jeg-er-større-enn-stjernene-for-jeg-vet-at-er-der-oppe-og-vet-ikke-at-jeg-er-her-nede