Den eneste forskjellen på meg og en som er gal, er at jeg ikke er gal.


den-eneste-forskjellen-på-meg-og-som-er-gal-er-at-jeg-ikke-er-gal
beate grimsruddenenesteforskjellenmegogsomergalatjegikkegalden enesteeneste forskjellenforskjellen påpå megmeg ogog enen somsom erer galer atat jegjeg ikkeikke erer galden eneste forskjelleneneste forskjellen påforskjellen på megpå meg ogmeg og enog en somen som ersom er galer at jegat jeg ikkejeg ikke erikke er galden eneste forskjellen påeneste forskjellen på megforskjellen på meg ogpå meg og enmeg og en somog en som eren som er galer at jeg ikkeat jeg ikke erjeg ikke er galden eneste forskjellen på megeneste forskjellen på meg ogforskjellen på meg og enpå meg og en sommeg og en som erog en som er galer at jeg ikke erat jeg ikke er gal

Man behøver ikke være gal for å velge gal side. -Galskap
man-behøver-ikke-være-gal-for-å-velge-gal-side
Skulle hele verden vrenge seg og gjøre meg gal, hvem er ikke det? Jeg har ti kniver i hjertet, så la meg vær’ i fred! -Galskap
skulle-hele-verden-vrenge-seg-og-gjøre-meg-gal-hvem-er-ikke-det-jeg-har-ti-kniver-i-hjertet-så-meg-vær-i-fred
For meg var den avgjørelsen nesten sikkert definitivt gal. -Fotball
for-meg-var-den-avgjørelsen-nesten-sikkert-definitivt-gal
Gjennomført prektighet gjøre meg gal, særlig helseprektighet. -Prektighet
gjennomført-prektighet-gjøre-meg-gal-særlig-helseprektighet
Hvis jeg får snusen i noe som ingen vil fortelle, blir jeg helt gal. -Anne B. Ragde
hvis-jeg-får-snusen-i-noe-som-ingen-vil-fortelle-blir-jeg-helt-gal
Jeg tror at det i alle land fins minst én leder som er redd for å bli gal. -Joseph Heller
jeg-tror-at-det-i-alle-land-fins-minst-én-leder-som-er-redd-for-å-bli-gal