Den blir ikke utledd som ler først av seg selv


den-blir-ikke-utledd-som-ler-først-av-seg-selv
latterdenblirikkeutleddsomlerførstavsegselvden blirblir ikkeikke utleddutledd somsom lerler førstførst avav segseg selvden blir ikkeblir ikke utleddikke utledd somutledd som lersom ler førstler først avførst av segav seg selvden blir ikke utleddblir ikke utledd somikke utledd som lerutledd som ler førstsom ler først avler først av segførst av seg selvden blir ikke utledd somblir ikke utledd som lerikke utledd som ler førstutledd som ler først avsom ler først av segler først av seg selv

Kjærlighet er den tilstand alle ler av til de selv blir rammet av den. -Sigismund von Radecki
kjærlighet-er-den-tilstand-alle-ler-av-til-selv-blir-rammet-av-den
Du blir voksen den dagen du ler din første gode latter - av deg selv. -Voksen
du-blir-voksen-den-dagen-du-ler-din-første-gode-latter-av-deg-selv
Menn som har høye tanker om seg selv som erobrer, aner ikke hvor ofte det er de selv som blir erobret. -Jeanne Moreau
menn-som-har-høye-tanker-om-seg-selv-som-erobrer-aner-ikke-hvor-ofte-det-er-selv-som-blir-erobret
Når fornuften er enehersker, er den en begrensende kraft, og når lidenskapen ikke blir temmet, er den en flamme som fortærer seg selv. -Kahlil Gibran
når-fornuften-er-enehersker-er-den-begrensende-kraft-og-når-lidenskapen-ikke-blir-temmet-er-den-flamme-som-fortærer-seg-selv
Den som lever bare for seg selv, avskyr ikke noe så mye som det å være alene med seg selv. -Blaise Pascal
den-som-lever-bare-for-seg-selv-avskyr-ikke-noe-så-mye-som-det-å-være-alene-med-seg-selv