Den bitre sannhet er at fotball er en 0-0-idrett. Alle avvik skyldes uhell.


den-bitre-sannhet-er-at-fotball-er-0-0-idrett-alle-avvik-skyldes-uhell
fotballdenbitresannheteratfotball00idrettalleavvikskyldesuhellden bitrebitre sannhetsannhet erer atat fotballfotball erer enalle avvikavvik skyldesskyldes uhellden bitre sannhetbitre sannhet ersannhet er ater at fotballat fotball erfotball er enalle avvik skyldesavvik skyldes uhellden bitre sannhet erbitre sannhet er atsannhet er at fotballer at fotball erat fotball er enalle avvik skyldes uhellden bitre sannhet er atbitre sannhet er at fotballsannhet er at fotball erer at fotball er en

Idrett, det er det de driver med, de som ikke kan spille fotball. -Fotball
idrett-det-er-det-driver-med-som-ikke-kan-spille-fotball
Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste. -Fotball
av-alle-uviktige-ting-i-verden-er-fotball-den-viktigste
La komme den salte den søte den bitre, men ikke dén dagen som flyter forbi og vasker sansene tomme. -Dag
la-komme-den-salte-den-søte-den-bitre-men-ikke-dén-dagen-som-flyter-forbi-og-vasker-sansene-tomme
Det er unaturlig at alle skal spille fotball. -Fotball
det-er-unaturlig-at-alle-skal-spille-fotball
Hvis fotball ikke fantes, ville vi alle vært frustrerte fotballspillere. -Fotball
hvis-fotball-ikke-fantes-ville-vi-alle-vært-frustrerte-fotballspillere
Den største gleden jeg vet om, er å gjøre en god gjerning og passe på at den blir oppdaget ved et uhell. -Charles Lamb
den-største-gleden-jeg-vet-om-er-å-gjøre-god-gjerning-og-passe-på-at-den-blir-oppdaget-ved-et-uhell