Den beste tankevirksomhet har foregått i ensomhet. Den verste har vært gjort i uro.


den-beste-tankevirksomhet-har-foregått-i-ensomhet-den-verste-har-vært-gjort-i-uro
ensomhetdenbestetankevirksomhetharforegåttensomhetversteværtgjorturoden bestebeste tankevirksomhettankevirksomhet harhar foregåttforegått ii ensomhetden versteverste harhar værtvært gjortgjort ii uroden beste tankevirksomhetbeste tankevirksomhet hartankevirksomhet har foregåtthar foregått iforegått i ensomhetden verste harverste har værthar vært gjortvært gjort igjort i uroden beste tankevirksomhet harbeste tankevirksomhet har foregåtttankevirksomhet har foregått ihar foregått i ensomhetden verste har værtverste har vært gjorthar vært gjort ivært gjort i uroden beste tankevirksomhet har foregåttbeste tankevirksomhet har foregått itankevirksomhet har foregått i ensomhetden verste har vært gjortverste har vært gjort ihar vært gjort i uro

Dette er den verste festavlysningen jeg har vært borti. I dag føler jeg det som vi lenge har tråkket på sykkelen i en oppoverbakke, og så går kjedet av. -Åge Hareide
dette-er-den-verste-festavlysningen-jeg-har-vært-borti-i-dag-føler-jeg-det-som-vi-lenge-har-tråkket-på-sykkelen-i-oppoverbakke-og-så-går
Jeg måtte ha vært en supermann hvis jeg skulle ha gjort alt de sier jeg har gjort. Jeg ville ha vært på seks forskjellige steder på samme tidspunkt. -Sladder og rykter
jeg-måtte-vært-supermann-hvis-jeg-skulle-gjort-alt-sier-jeg-har-gjort-jeg-ville-vært-på-seks-forskjellige-steder-på-samme-tidspunkt
Nå er det helt avgjørende hvem som har den beste psyken. Ja, og selvsagt den beste keeperen. For ikke å snakke om de beste skytterne. Ja, da skulle vel alt være nevnt. -Fotball
nå-er-det-helt-avgjørende-hvem-som-har-den-beste-psyken-ja-og-selvsagt-den-beste-keeperen-for-ikke-å-snakke-om-beste-skytterne-ja-da-skulle-vel
Erfaring er uten sammenligning den verste læremester - den gir deg prøven før du har lest pensum. -Ukjent
erfaring-er-uten-sammenligning-den-verste-læremester-den-gir-deg-prøven-før-du-har-lest-pensum
Han var en god far, den beste. I det minste før han ble slem, full, og den aller verste. -Far
han-var-god-far-den-beste-i-det-minste-før-han-ble-slem-full-og-den-aller-verste