Den beste tankevirksomhet har foregått i ensomhet. Den verste har vært gjort i uro.


den-beste-tankevirksomhet-har-foregått-i-ensomhet-den-verste-har-vært-gjort-i-uro
ensomhetdenbestetankevirksomhetharforegåttensomhetversteværtgjorturoden bestebeste tankevirksomhettankevirksomhet harhar foregåttforegått ii ensomhetden versteverste harhar værtvært gjortgjort ii uroden beste tankevirksomhetbeste tankevirksomhet hartankevirksomhet har foregåtthar foregått iforegått i ensomhetden verste harverste har værthar vært gjortvært gjort igjort i uroden beste tankevirksomhet harbeste tankevirksomhet har foregåtttankevirksomhet har foregått ihar foregått i ensomhetden verste har værtverste har vært gjorthar vært gjort ivært gjort i uroden beste tankevirksomhet har foregåttbeste tankevirksomhet har foregått itankevirksomhet har foregått i ensomhetden verste har vært gjortverste har vært gjort ihar vært gjort i uro

Dette er den verste festavlysningen jeg har vært borti. I dag føler jeg det som vi lenge har tråkket på sykkelen i en oppoverbakke, og så går kjedet av.Jeg måtte ha vært en supermann hvis jeg skulle ha gjort alt de sier jeg har gjort. Jeg ville ha vært på seks forskjellige steder på samme tidspunkt.Nå er det helt avgjørende hvem som har den beste psyken. Ja, og selvsagt den beste keeperen. For ikke å snakke om de beste skytterne. Ja, da skulle vel alt være nevnt.Erfaring er uten sammenligning den verste læremester - den gir deg prøven før du har lest pensum.Han var en god far, den beste. I det minste før han ble slem, full, og den aller verste.Jeg er verdens beste mamma, du er verdens beste gutt. Og om verden er litt vrien, skrur vi den på plass til slutt. Om jeg noen ganger glemmer, vet jeg at det ordner seg. Jeg har hundre gode grunner, og den beste, det er deg!