Den beste nyhet verden noen gang har fått, kom fra en gravplass i nærheten av Jerusalem.


den-beste-nyhet-verden-noen-gang-har-fått-kom-fra-gravplass-i-nærheten-av-jerusalem
ukjentdenbestenyhetverdennoengangharfåttkomfragravplassnærhetenavjerusalemden bestebeste nyhetnyhet verdenverden noennoen ganggang harhar fåttkom frafra enen gravplassgravplass ii nærhetennærheten avav jerusalemden beste nyhetbeste nyhet verdennyhet verden noenverden noen gangnoen gang hargang har fåttkom fra enfra en gravplassen gravplass igravplass i nærheteni nærheten avnærheten av jerusalemden beste nyhet verdenbeste nyhet verden noennyhet verden noen gangverden noen gang harnoen gang har fåttkom fra en gravplassfra en gravplass ien gravplass i nærhetengravplass i nærheten avi nærheten av jerusalemden beste nyhet verden noenbeste nyhet verden noen gangnyhet verden noen gang harverden noen gang har fåttkom fra en gravplass ifra en gravplass i nærhetenen gravplass i nærheten avgravplass i nærheten av jerusalem

Noen timer senere hadde natten fanget meg inn, og neste morgen er alltid en nyhet. Om den er god eller dårlig, vet du ikke før du har fått den. -Gunnar Staalesen
noen-timer-senere-hadde-natten-fanget-meg-inn-og-neste-morgen-er-alltid-nyhet-om-den-er-god-eller-dårlig-vet-du-ikke-før-du-har-fått-den
Du har hatt din tid, du har fått din sang Og det blir aldri mer noen annen gang, min venn -Ole Paus
du-har-hatt-din-tid-du-har-fått-din-sang-og-det-blir-aldri-mer-noen-annen-gang-min-venn
Lillehammer-OL er de beste vinterlekene som noen gang er arrangert. -Juan Antonio Samaranch
lillehammer-ol-er-beste-vinterlekene-som-noen-gang-er-arrangert
Blant de mange verdener som mennesket ikke har fått i gave av naturen, men har skapt på egen hånd, er bøkenes verden den største. -Hermann Hesse
blant-mange-verdener-som-mennesket-ikke-har-fått-i-gave-av-naturen-men-har-skapt-på-egen-hånd-er-bøkenes-verden-den-største
Jeg tror den viktigste livsoppgaven vi alle har fått, er å bli det beste av oss selv – uansett hvor vanskelig livet kan være. -Være seg selv
jeg-tror-den-viktigste-livsoppgaven-vi-alle-har-fått-er-å-bli-det-beste-av-oss-selv-uansett-hvor-vanskelig-livet-kan-være