Den beste måten for å straffe en som gjør galt, er å belønne en som ikke gjør det.


den-beste-måten-for-å-straffe-som-gjør-galt-er-å-belønne-som-ikke-gjør-det
hadithdenbestemåtenforstraffesomgjørgalterbelønneikkedetden bestebeste måtenmåten forå straffestraffe enen somsom gjørgjør galter åå belønnebelønne enen somsom ikkeikke gjørgjør detden beste måtenbeste måten formåten for åfor å straffeå straffe enstraffe en somen som gjørsom gjør galter å belønneå belønne enbelønne en somen som ikkesom ikke gjørikke gjør detden beste måten forbeste måten for åmåten for å straffefor å straffe enå straffe en somstraffe en som gjøren som gjør galter å belønne enå belønne en sombelønne en som ikkeen som ikke gjørsom ikke gjør detden beste måten for åbeste måten for å straffemåten for å straffe enfor å straffe en somå straffe en som gjørstraffe en som gjør galter å belønne en somå belønne en som ikkebelønne en som ikke gjøren som ikke gjør det

Som et husdyr til både hygge og nytte, har røverne en løve. Den er ganske snill til en løve å være, og gjør ikke så veldig mye galt. -Løve
som-et-husdyr-til-bå-hygge-og-nytte-har-røverne-løve-den-er-ganske-snill-til-løve-å-være-og-gjør-ikke-så-veldig-mye-galt
Skam over de lidenskaper som gjør menneskene små. Ære være den lidenskap som gjør dem til barn. -Lidenskap
skam-over-lidenskaper-som-gjør-menneskene-små-Ære-være-den-lidenskap-som-gjør-dem-til-barn
Kultur er stort sett alt det vi gjør, og som apene ikke gjør. -Lord Raglan
kultur-er-stort-sett-alt-det-vi-gjør-og-som-apene-ikke-gjør
En mann som gjør en feil og ikke retter på den, han gjør enda en feil. -Konfucius
en-mann-som-gjør-feil-og-ikke-retter-på-den-han-gjør-enda-feil
Den som gjør det lett for de unge, gjør det vanskelig for dem. -Ungdom
den-som-gjør-det-lett-for-unge-gjør-det-vanskelig-for-dem
Gode venner er som gatelys langs veien. De gjør ikke avstanden kortere, men de gjør det enklere å gå. -Ukjent
gode-venner-er-som-gatelys-langs-veien-de-gjør-ikke-avstanden-kortere-men-gjør-det-enklere-å-gå