Den beste måten å bringe en kvinne til taushet på, er å la henne snakke ut.


den-beste-måten-å-bringe-kvinne-til-taushet-på-er-å-henne-snakke-ut
kvinnerdenbestemåtenbringekvinnetiltausheterhennesnakkeutden bestebeste måtenmåten åå bringebringe enen kvinnekvinne tiltil taushettaushet påer åla hennehenne snakkesnakke utden beste måtenbeste måten åmåten å bringeå bringe enbringe en kvinneen kvinne tilkvinne til taushettil taushet påer å laå la hennela henne snakkehenne snakke utden beste måten åbeste måten å bringemåten å bringe enå bringe en kvinnebringe en kvinne tilen kvinne til taushetkvinne til taushet påer å la henneå la henne snakkela henne snakke utden beste måten å bringebeste måten å bringe enmåten å bringe en kvinneå bringe en kvinne tilbringe en kvinne til tausheten kvinne til taushet påer å la henne snakkeå la henne snakke ut

Den raskeste måten å bli kjent med en kvinne på er å gå på shopping med henne. -Kvinner
den-raskeste-måten-å-bli-kjent-med-kvinne-på-er-å-gå-på-shopping-med-henne
Nå er det helt avgjørende hvem som har den beste psyken. Ja, og selvsagt den beste keeperen. For ikke å snakke om de beste skytterne. Ja, da skulle vel alt være nevnt. -Fotball
nå-er-det-helt-avgjørende-hvem-som-har-den-beste-psyken-ja-og-selvsagt-den-beste-keeperen-for-ikke-å-snakke-om-beste-skytterne-ja-da-skulle-vel
En arkeolog er den beste ektefelle en kvinne kan ha. Jo eldre hun blir, jo mer interessert blir han i henne. -Ektemann
en-arkeolog-er-den-beste-ektefelle-kvinne-kan-jo-eldre-hun-blir-jo-mer-interessert-blir-han-i-henne
Den beste måten å få et arbeid til å virke vanskelig på, er å utsette det. -Utsettelse
den-beste-måten-å-få-et-arbeid-til-å-virke-vanskelig-på-er-å-utsette-det
Den beste måten å slanke seg på er å få influensa og ta en tur til Egypt. -Slanking og kalorier
den-beste-måten-å-slanke-seg-på-er-å-få-influensa-og-ta-tur-til-egypt
Å be en kvinne om lov til å kysse henne før en gjør det, er bare å velte ansvaret over på henne på en krenkende måte. -Helen Rowland
Å-be-kvinne-om-lov-til-å-kysse-henne-før-gjør-det-er-bare-å-velte-ansvaret-over-på-henne-på-krenkende-måte