Den beste julekransen blir flettet av smil.


den-beste-julekransen-blir-flettet-av-smil
ukjentdenbestejulekransenblirflettetavsmilden bestebeste julekransenjulekransen blirblir flettetflettet avav smilden beste julekransenbeste julekransen blirjulekransen blir flettetblir flettet avflettet av smilden beste julekransen blirbeste julekransen blir flettetjulekransen blir flettet avblir flettet av smilden beste julekransen blir flettetbeste julekransen blir flettet avjulekransen blir flettet av smil

En arkeolog er den beste ektefelle en kvinne kan ha. Jo eldre hun blir, jo mer interessert blir han i henne. -Ektemann
en-arkeolog-er-den-beste-ektefelle-kvinne-kan-jo-eldre-hun-blir-jo-mer-interessert-blir-han-i-henne
Nå er det helt avgjørende hvem som har den beste psyken. Ja, og selvsagt den beste keeperen. For ikke å snakke om de beste skytterne. Ja, da skulle vel alt være nevnt. -Fotball
nå-er-det-helt-avgjørende-hvem-som-har-den-beste-psyken-ja-og-selvsagt-den-beste-keeperen-for-ikke-å-snakke-om-beste-skytterne-ja-da-skulle-vel
De fleste offisielle sannheter er flettet av løgn. -Sannhet
de-fleste-offisielle-sannheter-er-flettet-av-løgn
Så derfor plukker jeg hver gang det blomstrer smil på kinn, et lite smil og lukker det i hjertets skattskap inn. -Smil
så-derfor-plukker-jeg-hver-gang-det-blomstrer-smil-på-kinn-et-lite-smil-og-lukker-det-i-hjertets-skattskap-inn
Min beste venn er den som får frem det beste i meg. -Venn
min-beste-venn-er-den-som-får-frem-det-beste-i-meg