Den beste egenskapen for en politiker er å si ingenting på lengst mulig tid.


den-beste-egenskapen-for-politiker-er-å-ingenting-på-lengst-mulig-tid
politikerdenbesteegenskapenforpolitikereringentinglengstmuligtidden bestebeste egenskapenegenskapen foren politikerpolitiker erer åsi ingentingingenting påpå lengstlengst muligmulig tidden beste egenskapenbeste egenskapen foregenskapen for enfor en politikeren politiker erpolitiker er åer å siå si ingentingsi ingenting påingenting på lengstpå lengst muliglengst mulig tidden beste egenskapen forbeste egenskapen for enegenskapen for en politikerfor en politiker eren politiker er åpolitiker er å sier å si ingentingå si ingenting påsi ingenting på lengstingenting på lengst muligpå lengst mulig tidden beste egenskapen for enbeste egenskapen for en politikeregenskapen for en politiker erfor en politiker er åen politiker er å sipolitiker er å si ingentinger å si ingenting påå si ingenting på lengstsi ingenting på lengst muligingenting på lengst mulig tid

Mitt gode liv handler om noe mer enn bare drømmen om å reise lengst mulig hjemmefra. -Reise
mitt-gode-liv-handler-om-noe-mer-enn-bare-drømmen-om-å-reise-lengst-mulig-hjemmefra
Uventet kjærlighet tar lengst tid å kurere. -Jean de La Bruyère
uventet-kjærlighet-tar-lengst-tid-å-kurere
Mot er den viktigste egenskapen hos den som prøver å forstå verdens språk. -Mot
mot-er-den-viktigste-egenskapen-hos-den-som-prøver-å-forstå-verdens-språk
Når ingenting er sikkert, er alt mulig. -Mulig og umulig
når-ingenting-er-sikkert-er-alt-mulig
Ingenting forbauser meg mer enn tid og rom, og likevel; ingenting bekymrer meg mindre. -Charles Lamb
ingenting-forbauser-meg-mer-enn-tid-og-rom-og-likevel-ingenting-bekymrer-meg-mindre
Det er det arbeidet du aldri har begynt på, som tar lengst tid å gjøre ferdig. -J. R. R. Tolkien
det-er-det-arbeidet-du-aldri-har-begynt-på-som-tar-lengst-tid-å-gjøre-ferdig