Den absolutte frihet er retten til å dumme seg ut.


den-absolutte-frihet-er-retten-til-å-dumme-seg-ut
frihetdenabsoluttefriheterrettentildummesegutden absolutteabsolutte frihetfrihet erer rettenretten tiltil åå dummedumme segseg utden absolutte frihetabsolutte frihet erfrihet er rettener retten tilretten til åtil å dummeå dumme segdumme seg utden absolutte frihet erabsolutte frihet er rettenfrihet er retten tiler retten til åretten til å dummetil å dumme segå dumme seg utden absolutte frihet er rettenabsolutte frihet er retten tilfrihet er retten til åer retten til å dummeretten til å dumme segtil å dumme seg ut

Frihet er retten til å stille spørsmål ved og endre den etablerte måten å gjøre ting på. -Ronald Reagan
frihet-er-retten-til-å-stille-spørsmål-ved-og-endre-den-etablerte-måten-å-gjøre-ting-på
Frihet er retten til å gjøre alt loven tillater. -Montesquieu
frihet-er-retten-til-å-gjøre-alt-loven-tillater
Man må ikke legge vekten på retten til abort, men på retten til privatliv og kontroll over reproduksjonen. -Ruth Bader Ginsburg
man-må-ikke-legge-vekten-på-retten-til-abort-men-på-retten-til-privatliv-og-kontroll-over-reproduksjonen
Journalistens makt beror ikke på retten til å stille spørsmål, men på retten til å kreve svar. -Milan Kundera
journalistens-makt-beror-ikke-på-retten-til-å-stille-spørsmål-men-på-retten-til-å-kreve-svar
Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv