Den ærlige pessimisten har alltid ført menneskeheten lenger fram enn solstrålefortelleren.


den-ærlige-pessimisten-har-alltid-ført-menneskeheten-lenger-fram-enn-solstrålefortelleren
pessimistdenærligepessimistenharalltidførtmenneskehetenlengerframennsolstrålefortellerenden ærligeærlige pessimistenpessimisten harhar alltidalltid førtført menneskehetenmenneskeheten lengerlenger framfram ennenn solstrålefortellerenden ærlige pessimistenærlige pessimisten harpessimisten har alltidhar alltid førtalltid ført menneskehetenført menneskeheten lengermenneskeheten lenger framlenger fram ennfram enn solstrålefortellerenden ærlige pessimisten harærlige pessimisten har alltidpessimisten har alltid førthar alltid ført menneskehetenalltid ført menneskeheten lengerført menneskeheten lenger frammenneskeheten lenger fram ennlenger fram enn solstrålefortellerenden ærlige pessimisten har alltidærlige pessimisten har alltid førtpessimisten har alltid ført menneskehetenhar alltid ført menneskeheten lengeralltid ført menneskeheten lenger framført menneskeheten lenger fram ennmenneskeheten lenger fram enn solstrålefortelleren

Du går fram til mi inste grind, og eg går òg fram til di. Innanfor den er kvar av oss einsam, og det skal vi alltid bli. -Seg selv og andre
du-går-fram-til-mi-inste-grind-og-eg-går-òg-fram-til-di-innanfor-den-er-kvar-av-oss-einsam-og-det-skal-vi-alltid-bli
Den største oppgaven i en ung pikes liv er å overbevise den unge mannen om at han har ærlige hensikter. -Ungdom
den-største-oppgaven-i-ung-pikes-liv-er-å-overbevise-den-unge-mannen-om-at-han-har-ærlige-hensikter
Misunnelsen varer alltid lenger enn lykken til dem vi misunner. -Misunnelse
misunnelsen-varer-alltid-lenger-enn-lykken-til-dem-vi-misunner
Alle går rundt med drømmen. Se på folk i fylla. Da tyter det fram - den personen folk har inni seg og som de aldri får løftet fram i det daglige. -Tove Nilsen
alle-går-rundt-med-drømmen-se-på-folk-i-fylla-da-tyter-det-fram-den-personen-folk-har-inni-seg-og-som-aldri-får-løftet-fram-i-det-daglige
Menneskeheten lar seg aldri berøve en illusjon som den har nytte av. Den ville tro på udødeligheten selv om den visste at den tok feil. -Friedrich Nietzsche
menneskeheten-lar-seg-aldri-berøve-illusjon-som-den-har-nytte-av-den-ville-tro-på-udødeligheten-selv-om-den-visste-at-den-tok-feil
På den ene siden vet 70-åringen mye mer om livet enn 10-åringen. På den andre siden har 10-åringen en visdom som 70-åringen ikke lenger har. -Dea Trier Mørch
på-den-ene-siden-vet-70-åringen-mye-mer-om-livet-enn-10-åringen-på-den-andre-siden-har-10-åringen-visdom-som-70-åringen-ikke-lenger-har