Demokrati vil si styre gjennom diskusjon der den optimale effekt oppnås ved at man får folk til å slutte å snakke.


demokrati-vil-styre-gjennom-diskusjon-der-den-optimale-effekt-oppnås-ved-at-man-får-folk-til-å-slutte-å-snakke
demokratidemokrativilstyregjennomdiskusjonderdenoptimaleeffektoppnåsvedatmanfårfolktilsluttesnakkedemokrati vilvil sisi styrestyre gjennomgjennom diskusjondiskusjon derder denden optimaleoptimale effekteffekt oppnåsoppnås vedved atat manman fårfår folkfolk tiltil åå slutteslutte åå snakkedemokrati vil sivil si styresi styre gjennomstyre gjennom diskusjongjennom diskusjon derdiskusjon der dender den optimaleden optimale effektoptimale effekt oppnåseffekt oppnås vedoppnås ved atved at manat man fårman får folkfår folk tilfolk til åtil å slutteå slutte åslutte å snakkedemokrati vil si styrevil si styre gjennomsi styre gjennom diskusjonstyre gjennom diskusjon dergjennom diskusjon der dendiskusjon der den optimaleder den optimale effektden optimale effekt oppnåsoptimale effekt oppnås vedeffekt oppnås ved atoppnås ved at manved at man fårat man får folkman får folk tilfår folk til åfolk til å sluttetil å slutte åå slutte å snakkedemokrati vil si styre gjennomvil si styre gjennom diskusjonsi styre gjennom diskusjon derstyre gjennom diskusjon der dengjennom diskusjon der den optimalediskusjon der den optimale effektder den optimale effekt oppnåsden optimale effekt oppnås vedoptimale effekt oppnås ved ateffekt oppnås ved at manoppnås ved at man fårved at man får folkat man får folk tilman får folk til åfår folk til å sluttefolk til å slutte åtil å slutte å snakke

Der er folk man bør kende en snip af, så man véd hvad man ikke går glip af. -Møte mellom mennesker
der-er-folk-man-bør-kende-snip-af-så-man-véd-hvad-man-ikke-går-glip-af
Barn, de skal man snakke til som til alle andre folk. -Barn
barn-skal-man-snakke-til-som-til-alle-andre-folk
Hvis du får folk til å tro at de tenker, vil de elske deg. Hvis du virkelig får dem til å tenke, vil de hate deg. -Tenke
hvis-du-får-folk-til-å-tro-at-tenker-vil-elske-deg-hvis-du-virkelig-får-dem-til-å-tenke-vil-hate-deg
En amerikaner vil krysse havet for å kjempe for demokrati, men vil ikke krysse gaten for å stemme ved et nasjonalt valg. -William E. Vaughan
en-amerikaner-vil-krysse-havet-for-å-kjempe-for-demokrati-men-vil-ikke-krysse-gaten-for-å-stemme-ved-et-nasjonalt-valg
Demokrati er en styreform der du sier hva du mener og gjør hva du får beskjed om. -Demokrati
demokrati-er-styreform-der-du-sier-hva-du-mener-og-gjør-hva-du-får-beskjed-om