Delvis frihet finnes ikke.


delvis-frihet-finnes-ikke
nelson mandeladelvisfrihetfinnesikkedelvis frihetfrihet finnesfinnes ikkedelvis frihet finnesfrihet finnes ikkedelvis frihet finnes ikke

Skytteren treffer målet delvis ved å dra, delvis ved å slippe taket. Skipperen legger til land delvis ved å dra, delvis ved å slippe taket. -Mål
skytteren-treffer-målet-delvis-ved-å-dra-delvis-ved-å-slippe-taket-skipperen-legger-til-land-delvis-ved-å-dra-delvis-ved-å-slippe-taket
Jeg tror ikke at mennesket er ondt, eller at mennesket er godt, - jeg tror at mennesket er delvis ondt og delvis godt. Hvilken side som skal få vokse og utvikle seg, avhenger av oss selv. -Menneskenaturen
jeg-tror-ikke-at-mennesket-er-ondt-eller-at-mennesket-er-godt-jeg-tror-at-mennesket-er-delvis-ondt-og-delvis-godt-hvilken-side-som-skal-få-vokse
Det finnes bare tre ting i verden som kvinnen ikke forstår: frihet, likhet og brorskap. -Kvinner
det-finnes-bare-tre-ting-i-verden-som-kvinnen-ikke-forstår-frihet-likhet-og-brorskap
Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten. -Indira Gandhi
det-kan-ikke-eksistere-demokrati-uten-bestemte-regler-de-kan-frihet-som-innhold-men-frihet-betyr-ikke-at-man-skal-gå-på-feil-side-av-gaten
Frihet er alltid frihet for dem som tenker annerledes. -Rosa Luxembourg
frihet-er-alltid-frihet-for-dem-som-tenker-annerledes