Deiligst av alle gleder er gleden for slett ingenting, ikke for noe du kan eller vil, gleden for intet og gleden for alt, gleden fordi du er til.


deiligst-av-alle-gleder-er-gleden-for-slett-ingenting-ikke-for-noe-du-kan-eller-vil-gleden-for-intet-og-gleden-for-alt-gleden-fordi-du-er-til
axel jueldeiligstavalleglederergledenforslettingentingikkenoedukanellervilintetogaltforditildeiligst avav allealle gledergleder erer gledengleden forslett ingentingikke fornoe dudu kankan ellereller vilgleden forintet ogog gledengleden forgleden fordifordi dudu erer tildeiligst av alleav alle glederalle gleder ergleder er gledener gleden forgleden for slettfor slett ingentingikke for noefor noe dunoe du kandu kan ellerkan eller vilgleden for intetfor intet ogintet og gledenog gleden forgleden for altgleden fordi dufordi du erdu er tildeiligst av alle glederav alle gleder eralle gleder er gledengleder er gleden forer gleden for slettgleden for slett ingentingikke for noe dufor noe du kannoe du kan ellerdu kan eller vilgleden for intet ogfor intet og gledenintet og gleden forog gleden for altgleden fordi du erfordi du er tildeiligst av alle gleder erav alle gleder er gledenalle gleder er gleden forgleder er gleden for sletter gleden for slett ingentingikke for noe du kanfor noe du kan ellernoe du kan eller vilgleden for intet og gledenfor intet og gleden forintet og gleden for altgleden fordi du er til

Du finner ikke gleden - Du velger - Du skaper - Den lille gleden og den store gleden. Gleden i det å være. -Halldor Skard
du-finner-ikke-gleden-du-velger-du-skaper-den-lille-gleden-og-den-store-gleden-gleden-i-det-å-være
Gleden over å tilgi er søtere enn gleden over hevn. -Tilgivelse
gleden-over-å-tilgi-er-søtere-enn-gleden-over-hevn
Hvor gleden lo, gråt sorgen dypest nede, og lett ble gleden sorg, og sorgen glede. -William Shakespeare
hvor-gleden-gråt-sorgen-dypest-nede-og-lett-ble-gleden-sorg-og-sorgen-glede
For smerten, den lever på alles munn i lyset, så alle kan se den. Men først på tilværelsens Stillehavsbunn vil sinnet bli dypt nok for gleden. -Glede
for-smerten-den-lever-på-alles-munn-i-lyset-så-alle-kan-se-den-men-først-på-tilværelsens-stillehavsbunn-vil-sinnet-bli-dypt-nok-for-gleden
Smerten ved avskjed er ingenting imot gleden ved å møtes igjen. -Charles Dickens
smerten-ved-avskjed-er-ingenting-imot-gleden-ved-å-møtes-igjen
Å drepe gleden er lystmord! -Ukjent
Å-drepe-gleden-er-lystmord