Dei vakraste er ofte dei mest einsame.


dei-vakraste-er-ofte-dei-mest-einsame
frode gryttendeivakrasteeroftedeimesteinsamedei vakrastevakraste erer ofteofte deidei mestmest einsamedei vakraste ervakraste er ofteer ofte deiofte dei mestdei mest einsamedei vakraste er oftevakraste er ofte deier ofte dei mestofte dei mest einsamedei vakraste er ofte deivakraste er ofte dei mester ofte dei mest einsame

Fjella, dei står der dei står, dei veit kor dei hører til. -Fjell
fjella-dei-står-der-dei-står-dei-veit-kor-dei-hører-til
Kvifor er folk så uglade? Dei gjeng og ventar si glede frå andre. Dei skulle sjølv glede andre, so vart dei glade. -Arne Garborg
kvifor-er-folk-så-uglade-dei-gjeng-og-ventar-glede-frå-andre-dei-skulle-sjølv-glede-andre-so-vart-dei-glade
Dei har lova kvarandre så mye at dei ikkje tør møtast meir. -Løfte
dei-har-lova-kvarandre-så-mye-at-dei-ikkje-tør-møtast-meir
Her bur dei, i moderat perfeksjon. Alt er på plass. Møbel. Måleri. Interiør. Til og med fire hjarte. Ein søndag morgon kan du høre dei slå. -Frode Grytten
her-bur-dei-i-moderat-perfeksjon-alt-er-på-plass-møbel-måleri-interiør-til-og-med-fire-hjarte-ein-søndag-morgon-kan-du-høre-dei-slå
Menneska forstår aldri anna hjå kvarandre, enn det dei har sjølve. Og det elskar og rosar dei. -Kristoffer Uppdal
menneska-forstår-aldri-anna-hjå-kvarandre-enn-det-dei-har-sjølve-og-det-elskar-og-rosar-dei
Kjernefamilie resignerer og gir opp å rydde heime. Etter eit par år blir det ikkje meir rot likevel. Dei finn ingenting, men dei finn lykka. -Husarbeid
kjernefamilie-resignerer-og-gir-opp-å-rydde-heime-etter-eit-par-år-blir-det-ikkje-meir-rot-likevel-dei-finn-ingenting-men-dei-finn-lykka