De trenger nødvendigvis ikke tro at De er syk, selv om De er sengeliggende når De våkner om morgenen.


de-trenger-nødvendigvis-ikke-tro-at-de-er-syk-selv-om-de-er-sengeliggende-når-de-våkner-om-morgenen
sykdomtrengernødvendigvisikketroatersykselvomsengeliggendenårvåknermorgenende trengertrenger nødvendigvisnødvendigvis ikkeikke trotro atat dede erer sykselv omom dede erer sengeliggendesengeliggende nårnår dede våknervåkner omom morgenende trenger nødvendigvistrenger nødvendigvis ikkenødvendigvis ikke troikke tro attro at deat de erde er sykselv om deom de erde er sengeliggendeer sengeliggende nårsengeliggende når denår de våknerde våkner omvåkner om morgenende trenger nødvendigvis ikketrenger nødvendigvis ikke tronødvendigvis ikke tro atikke tro at detro at de erat de er sykselv om de erom de er sengeliggendede er sengeliggende nårer sengeliggende når desengeliggende når de våknernår de våkner omde våkner om morgenende trenger nødvendigvis ikke trotrenger nødvendigvis ikke tro atnødvendigvis ikke tro at deikke tro at de ertro at de er sykselv om de er sengeliggendeom de er sengeliggende nårde er sengeliggende når deer sengeliggende når de våknersengeliggende når de våkner omnår de våkner om morgenen

Tro er å ta det første skrittet selv når du ikke ser hele trappen. -Tro
tro-er-å-ta-det-første-skrittet-selv-når-du-ikke-hele-trappen
Babyer trenger ikke fedre, men det gjør mødrene. Den som har en baby å ta seg av, trenger selv å bli tatt vare på. -Amy Heckerling
babyer-trenger-ikke-fedre-men-det-gjør-mødrene-den-som-har-baby-å-ta-seg-av-trenger-selv-å-bli-tatt-vare-på
Det er vanskelig å tro at noen ikke lyver når du vet at du selv ville ha løyet hvis du var i deres sted. -H. L. Mencken
det-er-vanskelig-å-tro-at-noen-ikke-lyver-når-du-vet-at-du-selv-ville-løyet-hvis-du-var-i-deres-sted
Det vi trenger er ikke viljen til å tro, men ønsket om å finne ut. -Bertrand Russell
det-vi-trenger-er-ikke-viljen-til-å-tro-men-ønsket-om-å-finne-ut
Den som ikke kan tro på seg selv, kan ikke tro på noe annet. -Roy L. Smith
den-som-ikke-kan-tro-på-seg-selv-kan-ikke-tro-på-noe-annet
I hvert menneske bor en sovende profet, og når han våkner, fins det litt mer ondskap i verden. -Ondskap
i-hvert-menneske-bor-sovende-profet-og-når-han-våkner-fins-det-litt-mer-ondskap-i-verden