De tre viktigste forutsetningene for lykke er: Noe å gjøre, noen å elske og noe å håpe på.


de-tre-viktigste-forutsetningene-for-lykke-er-noe-å-gjøre-noen-å-elske-og-noe-å-håpe-på
lykketreviktigsteforutsetningeneforlykkeernoegjørenoenelskeognoehåpede tretre viktigsteviktigste forutsetningeneforutsetningene forlykke ernoe åå gjørenoen åå elskeelske ogog noenoe åå håpehåpe påde tre viktigstetre viktigste forutsetningeneviktigste forutsetningene forforutsetningene for lykkefor lykke ernoe å gjørenoen å elskeå elske ogelske og noeog noe ånoe å håpeå håpe påde tre viktigste forutsetningenetre viktigste forutsetningene forviktigste forutsetningene for lykkeforutsetningene for lykke ernoen å elske ogå elske og noeelske og noe åog noe å håpenoe å håpe påde tre viktigste forutsetningene fortre viktigste forutsetningene for lykkeviktigste forutsetningene for lykke ernoen å elske og noeå elske og noe åelske og noe å håpeog noe å håpe på

Jeg vil heller underholde og håpe at folk lærer noe, enn å utdanne og håpe at de blir underholdt. -Underholdning
jeg-vil-heller-underholde-og-håpe-at-folk-lærer-noe-enn-å-utdanne-og-håpe-at-blir-underholdt
Hemmeligheten bak lykke er å ha noe å gjøre. -Lykke
hemmeligheten-bak-lykke-er-å-noe-å-gjøre
Det er så godt å være nær deg. Du gir meg noe, noe å kjenne på, noe å tro på, noe å leve på, noe å undre på, noe å lengte etter. -Ragnhild Bakke Waale
det-er-så-godt-å-være-nær-deg-du-gir-meg-noe-noe-å-kjenne-på-noe-å-tro-på-noe-å-leve-på-noe-å-undre-på-noe-å-lengte-etter
Det å håpe det er noe underlig, ja noe meget besynderlig. -Knut Hamsun
det-å-håpe-det-er-noe-underlig-ja-noe-meget-besynderlig
Lykke er ikke noe du opplever, det er noe du husker. -Oscar Levant
lykke-er-ikke-noe-du-opplever-det-er-noe-du-husker
En kan gjøre alt med barn. En må elske dem, skal en vinne dem - og vinne dem for å kunne gjøre dem noe godt. -Oppdragelse
en-kan-gjøre-alt-med-barn-en-må-elske-dem-skal-vinne-dem-og-vinne-dem-for-å-kunne-gjøre-dem-noe-godt