De som sløser bort dagen med å snakke om gårsdagens seire, får ingenting å skryte av i morgen.


de-som-slø-bort-dagen-med-å-snakke-om-gårsdagens-seire-får-ingenting-å-skryte-av-i-morgen
skrytsomsløserbortdagenmedsnakkeomgårsdagensseirefåringentingskryteavmorgende somsom sløsersløser bortbort dagendagen medmed åå snakkesnakke omom gårsdagensgårsdagens seirefår ingentingingenting åå skryteskryte avav ii morgende som sløsersom sløser bortsløser bort dagenbort dagen meddagen med åmed å snakkeå snakke omsnakke om gårsdagensom gårsdagens seirefår ingenting åingenting å skryteå skryte avskryte av iav i morgende som sløser bortsom sløser bort dagensløser bort dagen medbort dagen med ådagen med å snakkemed å snakke omå snakke om gårsdagenssnakke om gårsdagens seirefår ingenting å skryteingenting å skryte avå skryte av iskryte av i morgende som sløser bort dagensom sløser bort dagen medsløser bort dagen med åbort dagen med å snakkedagen med å snakke ommed å snakke om gårsdagenså snakke om gårsdagens seirefår ingenting å skryte avingenting å skryte av iå skryte av i morgen

En komité er en gruppe mennesker som er nøye med minuttene og sløser bort timene. -Komité
en-komité-er-gruppe-mennesker-som-er-nøye-med-minuttene-og-slø-bort-timene
Når du avslutter dagen, så befri deg for den. I morgen er en ny dag, med sine håp og løfter altfor dyrebar til at man skulle sløse bort et øyeblikk av den på gårsdagen. -I går - i dag - i morgen
når-du-avslutter-dagen-så-befri-deg-for-den-i-morgen-er-ny-dag-med-sine-håp-og-løfter-altfor-dyrebar-til-at-man-skulle-sløse-bort-et-øyeblikk
Om dagen i morgen vet vi ingenting, og det er ganske sunt. -Inge Lønning
om-dagen-i-morgen-vet-vi-ingenting-og-det-er-ganske-sunt
Alltid sier du: «I morgen, ja, i morgen vil jeg leve!» Si meg, min venn, når kommer den dagen du snakker om? -Marcus Valerius Martialis
alltid-sier-du-i-morgen-ja-i-morgen-vil-jeg-leve-si-meg-min-venn-når-kommer-den-dagen-du-snakker-om
Det finnes to dager du ikke skal bekymre deg over. Dagen i går og dagen i morgen. -Robert Burdette
det-finnes-to-dager-du-ikke-skal-bekymre-deg-over-dagen-i-går-og-dagen-i-morgen
Kjærligheten er det eneste som vokser når vi sløser med den. -Richarda Hutch
kjærligheten-er-det-eneste-som-vokser-når-vi-slø-med-den