De som sier at jeg har sagt det, kan stikke finger'n i ræva og skli på albuen. Sitatet er en bløff!


de-som-sier-at-jeg-har-sagt-det-kan-stikke-finger'n-i-ræ-og-skli-på-albuen-sitatet-er-bløff
fotballsomsieratjegharsagtdetkanstikkefinger'nrævaogsklialbuensitateterbløffde somsom siersier atat jegjeg harhar sagtsagt detkan stikkestikke finger'nfinger'n ii rævaræva ogog skliskli påpå albuensitatet erer enen bløffde som siersom sier atsier at jegat jeg harjeg har sagthar sagt detkan stikke finger'nstikke finger'n ifinger'n i rævai ræva ogræva og skliog skli påskli på albuensitatet er ener en bløffde som sier atsom sier at jegsier at jeg harat jeg har sagtjeg har sagt detkan stikke finger'n istikke finger'n i rævafinger'n i ræva ogi ræva og skliræva og skli påog skli på albuensitatet er en bløffde som sier at jegsom sier at jeg harsier at jeg har sagtat jeg har sagt detkan stikke finger'n i rævastikke finger'n i ræva ogfinger'n i ræva og sklii ræva og skli påræva og skli på albuen

Jeg har sagt det tusen ganger før, og nå sier jeg det for tredje og siste gang. -Dumt sagt
jeg-har-sagt-det-tusen-ganger-før-og-nå-sier-jeg-det-for-tredje-og-siste-gang
Noen har sagt at DU går over. Noen har sagt at Æ går under. Mye er sagt, og det samme kan det være, nå er det for seint, briste eller bære. -Forelskelse
noen-har-sagt-at-du-går-over-noen-har-sagt-at-Æ-går-under-mye-er-sagt-og-det-samme-kan-det-være-nå-er-det-for-seint-briste-eller-bære
Du vokser som menneske når du ikke kan skli gjennom livet på overflaten. -Medgang og motgang
du-vokser-som-menneske-når-du-ikke-kan-skli-gjennom-livet-på-overflaten
De sier de vil ha en som har hjertet sitt i klubben. Det har jeg. De skal ha en med fotballforståelse. Det har jeg også. Jeg vet hva som kreves for å ha suksess. -Fotball
de-sier-vil-som-har-hjertet-sitt-i-klubben-det-har-jeg-de-skal-med-fotballforståelse-det-har-jeg-også-jeg-vet-hva-som-kreves-for-å