De som elsker dypt, bli aldri gamle. De kan dø av alderdom, men de dør unge.


de-som-elsker-dypt-bli-aldri-gamle-de-kan-dø-av-alderdom-men-dør-unge
dorothy canfield fishersomelskerdyptblialdrigamlekanavalderdommendørungede somsom elskerelsker dyptbli aldrialdri gamlede kankan dødø avav alderdommen dede dørdør ungede som elskersom elsker dyptbli aldri gamlede kan døkan dø avdø av alderdommen de dørde dør ungede som elsker dyptde kan dø avkan dø av alderdommen de dør ungede kan dø av alderdom

Gamle menn erklærer krig, men det er de unge som må kjempe og dø. -Krig
gamle-menn-erklærer-krig-men-det-er-unge-som-må-kjempe-og-dø
Kvinner har aldri unge sjeler. De blir født tre tusen år gamle. -Kvinner og alder
kvinner-har-aldri-unge-sjeler-de-blir-født-tre-tusen-år-gamle
Av de gamle kan vi i høyden ta advarsel; av de unge kan vi ta eksempel. -Helge Krog
av-gamle-kan-vi-i-høyden-ta-advarsel-av-unge-kan-vi-ta-eksempel
Unge menn synes at gamle menn er fehoder, gamle menn vet at unge menn er det. -George Chapman
unge-menn-synes-at-gamle-menn-er-fehoder-gamle-menn-vet-at-unge-menn-er-det
For smerten, den lever på alles munn i lyset, så alle kan se den. Men først på tilværelsens Stillehavsbunn vil sinnet bli dypt nok for gleden. -Glede
for-smerten-den-lever-på-alles-munn-i-lyset-så-alle-kan-se-den-men-først-på-tilværelsens-stillehavsbunn-vil-sinnet-bli-dypt-nok-for-gleden
Maskiner kan aldri bli menneskelige, men mennesker kan bli ganske maskinelle. -Maskin
maskiner-kan-aldri-bli-menneskelige-men-mennesker-kan-bli-ganske-maskinelle