De som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt.


de-som-aldri-har-gjort-feil-har-aldri-prøvd-noe-nytt
feilsomaldrihargjortfeilprøvdnoenyttde somsom aldrialdri harhar gjortgjort enen feilhar aldrialdri prøvdprøvd noenoe nyttde som aldrisom aldri haraldri har gjorthar gjort engjort en feilhar aldri prøvdaldri prøvd noeprøvd noe nyttde som aldri harsom aldri har gjortaldri har gjort enhar gjort en feilhar aldri prøvd noealdri prøvd noe nyttde som aldri har gjortsom aldri har gjort enaldri har gjort en feilhar aldri prøvd noe nytt

I det øyeblikket et barn blir født, blir også moren født. Hun har aldri eksistert før. Kvinnen eksisterte, men aldri moren. En mor er noe helt nytt. -Mor
i-det-øyeblikket-et-barn-blir-født-blir-også-moren-født-hun-har-aldri-eksistert-før-kvinnen-eksisterte-men-aldri-moren-en-mor-er-noe-helt
De som sier at teknologien er nøytral, har aldri prøvd å se forskjell på en blyant og en øks. -Teknologi
de-som-sier-at-teknologien-er-nøytral-har-aldri-prøvd-å-se-forskjell-på-blyant-og-øks
Jeg tror vi er tjent med å ha politikere som er som folk flest. Og jeg tror ikke på A4-perfekte mennesker som aldri har gjort en feil. -Politiker
jeg-tror-vi-er-tjent-med-å-politikere-som-er-som-folk-flest-og-jeg-tror-ikke-på-a4-perfekte-mennesker-som-aldri-har-gjort-feil
Å mislykkes etter å ha prøvd lenge er mye større enn aldri å ha prøvd hardt nok til å bli kalt en fiasko. -Nederlag
Å-mislykkes-etter-å-prøvd-lenge-er-mye-større-enn-aldri-å-prøvd-hardt-nok-til-å-bli-kalt-fiasko