De kan ta fra oss vår frihet til å gå i gatene og i moskeene, men vår frihet er ikke tatt fra oss på Internett.


de-kan-ta-fra-oss-vår-frihet-til-å-gå-i-gatene-og-i-moskeene-men-vår-frihet-er-ikke-tatt-fra-oss-på-internett
mulla krekarkantafraossvårfrihettilgateneogmoskeenemenerikketattinternettde kankan tata frafra ossoss vårvår frihetfrihet tiltil åi gatenegatene ogog ii moskeenemen vårvår frihetfrihet erer ikkeikke tatttatt frafra ossoss påpå internettde kan takan ta frata fra ossfra oss våross vår frihetvår frihet tilfrihet til åtil å gågå i gatenei gatene oggatene og iog i moskeenemen vår frihetvår frihet erfrihet er ikkeer ikke tattikke tatt fratatt fra ossfra oss påoss på internettde kan ta frakan ta fra ossta fra oss vårfra oss vår frihetoss vår frihet tilvår frihet til åfrihet til å gåtil å gå iå gå i gatenegå i gatene ogi gatene og igatene og i moskeenemen vår frihet ervår frihet er ikkefrihet er ikke tatter ikke tatt fraikke tatt fra osstatt fra oss påfra oss på internettde kan ta fra osskan ta fra oss vårta fra oss vår frihetfra oss vår frihet tiloss vår frihet til åvår frihet til å gåfrihet til å gå itil å gå i gateneå gå i gatene oggå i gatene og ii gatene og i moskeenemen vår frihet er ikkevår frihet er ikke tattfrihet er ikke tatt fraer ikke tatt fra ossikke tatt fra oss påtatt fra oss på internett

Mennesket er ikke i seg selv fornuftig, men det har evnen til å vende om fra tilværelsens slagne landevei og ut fra sin indre frihet slå inn på fornuftens vei. -Karl Jaspers
mennesket-er-ikke-i-seg-selv-fornuftig-men-det-har-evnen-til-å-vende-om-fra-tilværelsens-slagne-landevei-og-ut-fra-indre-frihet-slå-inn-på
Frihet er menneskets evne til å ta hånd om sin egen utvikling. Det er vår evne til å forme oss selv. -Rollo May
frihet-er-menneskets-evne-til-å-ta-hånd-om-egen-utvikling-det-er-vår-evne-til-å-forme-oss-selv
Vår frie vilje kan ingen ta fra oss. -Vilje
vår-frie-vilje-kan-ingen-ta-fra-oss
Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten. -Indira Gandhi
det-kan-ikke-eksistere-demokrati-uten-bestemte-regler-de-kan-frihet-som-innhold-men-frihet-betyr-ikke-at-man-skal-gå-på-feil-side-av-gaten