De holder hverdagen oppe som et tak. For at det ikke skal regne inn.


de-holder-hverdagen-oppe-som-et-tak-for-at-det-ikke-skal-regne-inn
hverdagholderhverdagenoppesomettakforatdetikkeskalregneinnde holderholder hverdagenhverdagen oppeoppe somsom etet takat detdet ikkeikke skalskal regneregne innde holder hverdagenholder hverdagen oppehverdagen oppe somoppe som etsom et takfor at detat det ikkedet ikke skalikke skal regneskal regne innde holder hverdagen oppeholder hverdagen oppe somhverdagen oppe som etoppe som et takfor at det ikkeat det ikke skaldet ikke skal regneikke skal regne innde holder hverdagen oppe somholder hverdagen oppe som ethverdagen oppe som et takfor at det ikke skalat det ikke skal regnedet ikke skal regne inn

Hvis du skal fjerne en nesle uten å brenne deg, så grip kraftig tak i den. Om noen piner og plager deg, så gjør det samme - og det onde skal miste sin brodd. -Leveregler
hvis-du-skal-fjerne-nesle-uten-å-brenne-deg-så-grip-kraftig-tak-i-den-om-noen-piner-og-plager-deg-så-gjør-det-samme-og-det-onde-skal-miste
Jeg ser ikke på meg selv som en pessimist i det hele tatt. En pessimist er en som venter på at det skal begynne å regne. Selv føler jeg meg våt til skinnet. -Pessimist
jeg-ikke-på-meg-selv-som-pessimist-i-det-hele-tatt-en-pessimist-er-som-venter-på-at-det-skal-begynne-å-regne-selv-føler-jeg-meg-våt-til
Vi bestemmer selv hva som er grenseoverskridelse, hva vi skal regne for seier. -Vigdis Hjorth
vi-bestemmer-selv-hva-som-er-grenseoverskridelse-hva-vi-skal-regne-for-seier
Det kan vel være at han som er god i matte og dårlig i fotball får andre mattestykker enn de som ikke kan regne, og han blir vel ikke fratatt blyanten for at han ikke skal bli så mye bedre i matte enn de andre? -Talent
det-kan-vel-være-at-han-som-er-god-i-matte-og-dårlig-i-fotball-får-andre-mattestykker-enn-som-ikke-kan-regne-og-han-blir-vel-ikke-fratatt-blyanten