De glemmer kanskje hva du sa, men aldri hva du fikk dem til å føle.


de-glemmer-kanskje-hva-du-sa-men-aldri-hva-du-fikk-dem-til-å-føle
følelseglemmerkanskjehvadusamenaldrifikkdemtilfølede glemmerglemmer kanskjekanskje hvahva dudu samen aldrialdri hvahva dudu fikkfikk demdem tiltil åå følede glemmer kanskjeglemmer kanskje hvakanskje hva duhva du samen aldri hvaaldri hva duhva du fikkdu fikk demfikk dem tildem til åtil å følede glemmer kanskje hvaglemmer kanskje hva dukanskje hva du samen aldri hva dualdri hva du fikkhva du fikk demdu fikk dem tilfikk dem til ådem til å følede glemmer kanskje hva duglemmer kanskje hva du samen aldri hva du fikkaldri hva du fikk demhva du fikk dem tildu fikk dem til åfikk dem til å føle

O, han skal føle hva hat som mitt, et evig gjærende, et aldri mettet, kan ruge ut til hevn og til forderv! -Henrik Ibsen
o-han-skal-føle-hva-hat-som-mitt-et-evig-gjærende-et-aldri-mettet-kan-ruge-ut-til-hevn-og-til-forderv
Livet er hva vi gjør det til. Reiser er reisende. Det vi ser er ikke hva vi ser, men hva vi er. -Livet er
livet-er-hva-vi-gjør-det-til-reiser-er-reisende-det-vi-er-ikke-hva-vi-men-hva-vi-er
Det har jeg litt glede av, men jeg slipper dem aldri inn, folk som tror på det evige liv er ikke rasjonelle, en vet aldri hva de kan finne på. -Livet etter dette
det-har-jeg-litt-glede-av-men-jeg-slipper-dem-aldri-inn-folk-som-tror-på-det-evige-liv-er-ikke-rasjonelle-vet-aldri-hva-kan-finne-på
Vi legger aldri merke til hva som har blitt gjort, bare hva som gjenstår. -Gjøre
vi-legger-aldri-merke-til-hva-som-har-blitt-gjort-bare-hva-som-gjenstår