De fleste mener det godt og de er som oftest de verste.


de-fleste-mener-det-godt-og-er-som-oftest-verste
meningflestemenerdetgodtogersomoftestverstede flestefleste menermener detdet godtgodt ogog dede erer somsom oftestoftest dede verstede fleste menerfleste mener detmener det godtdet godt oggodt og deog de erde er somer som oftestsom oftest deoftest de verstede fleste mener detfleste mener det godtmener det godt ogdet godt og degodt og de erog de er somde er som oftester som oftest desom oftest de verstede fleste mener det godtfleste mener det godt ogmener det godt og dedet godt og de ergodt og de er somog de er som oftestde er som oftest deer som oftest de verste

De fleste mener at jeg ser ut som meg selv! Ser du ut som en annen, enn deg selv? Det er ikke bra! -Utseende
de-fleste-mener-at-jeg-ut-som-meg-selv-ser-du-ut-som-annen-enn-deg-selv-det-er-ikke-bra
Det fine med Senterpartiet er at de ikke mener det samme om to år som de mener nå. -Politisk parti
det-fine-med-senterpartiet-er-at-ikke-mener-det-samme-om-to-år-som-mener-nå
Lengsel - å, den er ikke det verste. Alt skjønt og godt i en gror opp i le av den. -Fridtjof Nansen
lengsel-å-den-er-ikke-det-verste-alt-skjønt-og-godt-i-gror-opp-i-le-av-den
Pessimisten mener at alt er ille. Optimisten mener det finnes enkelte unntak. -Pessimist
pessimisten-mener-at-alt-er-ille-optimisten-mener-det-finnes-enkelte-unntak
Vonde ting er ikke det verste som kan skje med oss. Ingenting er det verste som kan skje! -Ingenting
vonde-ting-er-ikke-det-verste-som-kan-skje-med-oss-ingenting-er-det-verste-som-kan-skje
Vi blir født som konger, men de fleste av oss dør i eksil som de fleste konger. -Oscar Wilde
vi-blir-født-som-konger-men-fleste-av-oss-dør-i-eksil-som-fleste-konger