De fleste kvinner prøver å endre på mannen i sitt liv. Når de har klart det, liker de ham ikke lenger.


de-fleste-kvinner-prøver-å-endre-på-mannen-i-sitt-liv-når-har-klart-det-liker-ham-ikke-lenger
kvinner og mennflestekvinnerprøverendremannensittlivnårharklartdetlikerhamikkelengerde flestefleste kvinnerkvinner prøverprøver åå endreendre påpå mannenmannen ii sittsitt livnår dede harhar klartklart detliker dede hamham ikkeikke lengerde fleste kvinnerfleste kvinner prøverkvinner prøver åprøver å endreå endre påendre på mannenpå mannen imannen i sitti sitt livnår de harde har klarthar klart detliker de hamde ham ikkeham ikke lengerde fleste kvinner prøverfleste kvinner prøver åkvinner prøver å endreprøver å endre påå endre på mannenendre på mannen ipå mannen i sittmannen i sitt livnår de har klartde har klart detliker de ham ikkede ham ikke lengerde fleste kvinner prøver åfleste kvinner prøver å endrekvinner prøver å endre påprøver å endre på mannenå endre på mannen iendre på mannen i sittpå mannen i sitt livnår de har klart detliker de ham ikke lenger

Dere har ikke klart å endre oss. Det er vi som kommer til å endre dere. -Mulla Krekar
dere-har-ikke-klart-å-endre-oss-det-er-vi-som-kommer-til-å-endre-dere
Det virker som om de fleste kvinner tror at når bryllupsklokkene kimer, behøver de ikke lenger passe på. Og så er det jo først da kampen begynner! -Bryllup
det-virker-som-om-fleste-kvinner-tror-at-når-bryllupsklokkene-kimer-behøver-ikke-lenger-passe-på-og-så-er-det-jo-først-da-kampen-begynner
Mennesker som ikke liker katter, må ha vært mus i sitt forrige liv. -Ukjent
mennesker-som-ikke-liker-katter-må-vært-mus-i-sitt-forrige-liv
Kvinner har ikke klart for seg hvor sterkt menn hater dem. -Kvinnesak
kvinner-har-ikke-klart-for-seg-hvor-sterkt-menn-hater-dem