De fleste foreldre begynner med å gi etter og ender med å gi opp.


de-fleste-foreldre-begynner-med-å-gi-etter-og-ender-med-å-gi-opp
ukjentflesteforeldrebegynnermedgietterogenderoppde flestefleste foreldreforeldre begynnerbegynner medmed åå gigi etteretter ogog enderender medmed åå gigi oppde fleste foreldrefleste foreldre begynnerforeldre begynner medbegynner med åmed å giå gi ettergi etter ogetter og enderog ender medender med åmed å giå gi oppde fleste foreldre begynnerfleste foreldre begynner medforeldre begynner med åbegynner med å gimed å gi etterå gi etter oggi etter og enderetter og ender medog ender med åender med å gimed å gi oppde fleste foreldre begynner medfleste foreldre begynner med åforeldre begynner med å gibegynner med å gi ettermed å gi etter ogå gi etter og endergi etter og ender medetter og ender med åog ender med å giender med å gi opp

Noen forelskelser ender lykkelig, andre ender med ekteskap. -Ukjent
noen-forelskelser-ender-lykkelig-andre-ender-med-ekteskap
Straffen for å nekte å delta i det politiske liv, er at man ender opp med å bli regjert av folk underlegne en selv. -Politikk
straffen-for-å-nekte-å-delta-i-det-politiske-liv-er-at-man-ender-opp-med-å-bli-regjert-av-folk-underlegne-selv
Dagen som ender med glede, kommer ikke igjen med sorg. -Glede og sorg
dagen-som-ender-med-glede-kommer-ikke-igjen-med-sorg
Man skal passe seg for ingeniører - de begynner med symaskiner og slutter med atombomber. -Marcel Pagnol
man-skal-passe-seg-for-ingeniører-begynner-med-symaskiner-og-slutter-med-atombomber
Det er med kjærligheten som med skilpadden. De fleste kjenner den bare forloren. -Kjærlighet
det-er-med-kjærligheten-som-med-skilpadden-de-fleste-kjenner-den-bare-forloren