De fleste av oss vil gjerne prøve å gjøre andre mennesker glade hvis de kan være glade på måter vi liker.


de-fleste-av-oss-vil-gjerne-prøve-å-gjøre-andre-mennesker-glade-hvis-kan-være-glade-på-måter-vi-liker
seg selv og andreflesteavossvilgjerneprøvegjøreandremenneskergladehviskanværemåtervilikerde flestefleste avav ossoss vilvil gjernegjerne prøveprøve åå gjøreandre menneskermennesker gladeglade hvishvis dede kankan værevære gladeglade påpå måtermåter vivi likerde fleste avfleste av ossav oss viloss vil gjernevil gjerne prøvegjerne prøve åprøve å gjøreå gjøre andregjøre andre menneskerandre mennesker glademennesker glade hvisglade hvis dehvis de kande kan værekan være gladevære glade påglade på måterpå måter vimåter vi likerde fleste av ossfleste av oss vilav oss vil gjerneoss vil gjerne prøvevil gjerne prøve ågjerne prøve å gjøreprøve å gjøre andreå gjøre andre menneskergjøre andre mennesker gladeandre mennesker glade hvismennesker glade hvis deglade hvis de kanhvis de kan værede kan være gladekan være glade påvære glade på måterglade på måter vipå måter vi likerde fleste av oss vilfleste av oss vil gjerneav oss vil gjerne prøveoss vil gjerne prøve åvil gjerne prøve å gjøregjerne prøve å gjøre andreprøve å gjøre andre menneskerå gjøre andre mennesker gladegjøre andre mennesker glade hvisandre mennesker glade hvis demennesker glade hvis de kanglade hvis de kan værehvis de kan være gladede kan være glade påkan være glade på måtervære glade på måter viglade på måter vi liker

Glade, glade jul, som kan vinne oss tilbake til vrangforestillingen om vår barndoms dager, minne den gamle på hans ungdoms gleder, og bringe den reisende tilbake til sin egen peisvarme og sitt rolige hjem! -Jul
glade-glade-jul-som-kan-vinne-oss-tilbake-til-vrangforestillingen-om-vår-barndoms-dager-minne-den-gamle-på-hans-ungdoms-gleder-og-bringe-den
Det er ingenting som er så godt å se som når glade idrettsfolk er ... glade! -Sport
det-er-ingenting-som-er-så-godt-å-se-som-når-glade-idrettsfolk-er-glade
Vi vil gjerne være oss selv, men også som alle andre. Pussig nok lykkes vi best med det siste. -John Karlzén
vi-vil-gjerne-være-oss-selv-men-også-som-alle-andre-pussig-nok-lykkes-vi-best-med-det-siste
Fantasi gjøre ikke de dumme kloke, men det gjør dem glade. -Blaise Pascal
fantasi-gjøre-ikke-dumme-kloke-men-det-gjør-dem-glade
Nordmenn kan trygt være glade. Det er ikke kjent at noen nordmann av noe kjønn har dødd av glede de siste tusen år. -Ukjent
nordmenn-kan-trygt-være-glade-det-er-ikke-kjent-at-noen-nordmann-av-noe-kjønn-har-dødd-av-glede-siste-tusen-år
Gode og glade skal menneskene være, som min gamle lærer Nicholas Udall sa når han slo oss, og etterpå lo han når vi gråt. -Eric Linklater
gode-og-glade-skal-menneskene-være-som-min-gamle-lærer-nicholas-udall-sa-når-han-slo-oss-og-etterpå-han-når-vi-gråt