De aller største pessimister finner man blant tidligere optimister.


de-aller-største-pessimister-finner-man-blant-tidligere-optimister
erich maria remarqueallerstørstepessimisterfinnermanblanttidligereoptimisterde alleraller størstestørste pessimisterpessimister finnerfinner manman blantblant tidligeretidligere optimisterde aller størstealler største pessimisterstørste pessimister finnerpessimister finner manfinner man blantman blant tidligereblant tidligere optimisterde aller største pessimisteraller største pessimister finnerstørste pessimister finner manpessimister finner man blantfinner man blant tidligereman blant tidligere optimisterde aller største pessimister finneraller største pessimister finner manstørste pessimister finner man blantpessimister finner man blant tidligerefinner man blant tidligere optimister

Optimister og pessimister har bare forskjellig syn på når verden går under. -Optimist
optimister-og-pessimister-har-bare-forskjellig-syn-på-når-verden-går-under
Optimister bygger luftslott, pessimister bygger bunkere. -Robert Lembke
optimister-bygger-luftslott-pessimister-bygger-bunkere
Verken optimister eller pessimister kan unnværes. De er som røde og hvite blodlegemer; hvis det ene slaget fikk overtaket, ville verden gå under. -Nis Petersen
verken-optimister-eller-pessimister-kan-unnværes-de-er-som-rø-og-hvite-blodlegemer-hvis-det-ene-slaget-fikk-overtaket-ville-verden-gå-under
Man lærer taushet best blant snakkesalige mennesker, og snakkesalighet blant tause. -Taushet
man-lærer-taushet-best-blant-snakkesalige-mennesker-og-snakkesalighet-blant-tause
Blant verdens mange mangler, er mangelen på nytenkning den største. -Mikhail Gorbatsjov
blant-verdens-mange-mangler-er-mangelen-på-nytenkning-den-største