Dagen, den er din og se: Den vinker og vil ha deg med. Mens alle våre hjerter slår for deg i dag og alle år.


dagen-den-er-din-og-se-den-vinker-og-vil-deg-med-mens-alle-våre-hjerter-slår-for-deg-i-dag-og-alle-år
grip dagendagendenerdinogsedenvinkervildegmedmensallevårehjerterslårfordagården erer dindin ogog seden vinkervinker ogog vilvil haha degdeg medmens allealle vårevåre hjerterhjerter slårslår fordeg ii dagdag ogog allealle ården er diner din ogdin og seden vinker ogvinker og vilog vil havil ha degha deg medmens alle vårealle våre hjertervåre hjerter slårhjerter slår forslår for degfor deg ideg i dagi dag ogdag og alleog alle ården er din oger din og seden vinker og vilvinker og vil haog vil ha degvil ha deg medmens alle våre hjerteralle våre hjerter slårvåre hjerter slår forhjerter slår for degslår for deg ifor deg i dagdeg i dag ogi dag og alledag og alle ården er din og seden vinker og vil havinker og vil ha degog vil ha deg medmens alle våre hjerter slåralle våre hjerter slår forvåre hjerter slår for deghjerter slår for deg islår for deg i dagfor deg i dag ogdeg i dag og allei dag og alle år

Når regnet slår i mot deg der du går og når du ikke vet din arme råd da vil jeg holde deg i tusen år fordi jeg elsker deg -Elske
når-regnet-slår-i-mot-deg-der-du-går-og-når-du-ikke-vet-din-arme-råd-da-vil-jeg-holde-deg-i-tusen-år-fordi-jeg-elsker-deg
Venn deg til å reagere positivt på en ny idé. Begynn med å finne alle grunnene til at den er god. Det vil alltid være folk nok til å fortelle deg hvorfor den ikke er noe tess. -Ukjent
venn-deg-til-å-reagere-positivt-på-ny-idé-begynn-med-å-finne-alle-grunnene-til-at-den-er-god-det-vil-alltid-være-folk-nok-til-å-fortelle-deg
Det må samarbeid til mellom din uvenn og din venn for å såre deg dypt. Den ene baktaler deg, og den andre forteller deg om det. -Mark Twain
det-må-samarbeid-til-mellom-din-uvenn-og-din-venn-for-å-såre-deg-dypt-den-ene-baktaler-deg-og-den-andre-forteller-deg-om-det
Den kritiske dagen i ekteskapet er dagen etter bryllupet - og neste dag og alle dagene etterpå det. -Frejlif Olsen
den-kritiske-dagen-i-ekteskapet-er-dagen-etter-bryllupet-og-neste-dag-og-alle-dagene-etterpå-det
Når du avslutter dagen, så befri deg for den. I morgen er en ny dag, med sine håp og løfter altfor dyrebar til at man skulle sløse bort et øyeblikk av den på gårsdagen. -I går - i dag - i morgen
når-du-avslutter-dagen-så-befri-deg-for-den-i-morgen-er-ny-dag-med-sine-håp-og-løfter-altfor-dyrebar-til-at-man-skulle-sløse-bort-et-øyeblikk
Et sted ligger en oppgave og venter på deg, og den vil bringe deg ære og lykke. En slik stor oppgave har Gud gjort klar for alle mennesker. -Thornton Wilder
et-sted-ligger-oppgave-og-venter-på-deg-og-den-vil-bringe-deg-ære-og-lykke-en-slik-stor-oppgave-har-gud-gjort-klar-for-alle-mennesker