dårlig-dårlig-sier-kjøperen-men-skryter-av-handelen-når-han-går-bort
kjøp og salgdårligdårligsierkjøperenmenskryteravhandelennårhangårbortsier kjøperenmen skryterskryter avav handelenhandelen nårnår hanhan gårgår bortmen skryter avskryter av handelenav handelen nårhandelen når hannår han gårhan går bortmen skryter av handelenskryter av handelen nårav handelen når hanhandelen når han gårnår han går bortmen skryter av handelen nårskryter av handelen når hanav handelen når han gårhandelen når han går bort

En tragedie er, som du vet, når det går et stort menneske dårlig. I motsetning til komedie, som er når det går et dårlig menneske godt. -Karl Ove Knausgård
en-tragedie-er-som-du-vet-når-det-går-et-stort-menneske-dårlig-i-motsetning-til-komedie-som-er-når-det-går-et-dårlig-menneske-godt
Når butikken går bra, lønner det seg å reklamere. Når butikken går dårlig, er du nødt til å reklamere. -Ukjent
når-butikken-går-bra-lønner-det-seg-å-reklamere-når-butikken-går-dårlig-er-du-nødt-til-å-reklamere
En presse kan være god eller dårlig, men det er ingen tvil om at en presse uten frihet aldri kan bli annet enn dårlig. -Ytringsfrihet
en-presse-kan-være-god-eller-dårlig-men-det-er-ingen-tvil-om-at-presse-uten-frihet-aldri-kan-bli-annet-enn-dårlig
Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig karakter. -Ukjent
det-finnes-ikke-dårlig-vær-bare-dårlig-karakter
Hvis brødet er dårlig, blir også livet dårlig. -Jan Kjærstad
hvis-brødet-er-dårlig-blir-også-livet-dårlig
Den som sier han er villig til å møte deg på halvveien, er som regel dårlig til å bedømme avstand. -Laurence J. Peter
den-som-sier-han-er-villig-til-å-møte-deg-på-halvveien-er-som-regel-dårlig-til-å-bedømme-avstand