Bur du attmed ein foss, høyrer du han ikkje.


bur-du-attmed-ein-foss-høyrer-du-han-ikkje
naturburduattmedeinfosshøyrerhanikkjebur dudu attmedattmed einein fosshøyrer dudu hanhan ikkjebur du attmeddu attmed einattmed ein fosshøyrer du handu han ikkjebur du attmed eindu attmed ein fosshøyrer du han ikkjebur du attmed ein foss

Vinn ein kunstnar full siger med det same, er han helst ikkje noko nytt, men eitkvart ein tek farvel med. -Kristoffer Uppdal
vinn-ein-kunstnar-full-siger-med-det-same-er-han-helst-ikkje-noko-nytt-men-eitkvart-ein-tek-farvel-med
De skal ikkje misakte seglaren; han er ein skarv, men han er å likne med eit menneske, i mange ting. Og seglarar er vi alle, på livsens hav. -Kjøp og salg
de-skal-ikkje-misakte-seglaren-han-er-ein-skarv-men-han-er-å-likne-med-eit-menneske-i-mange-ting-og-seglarar-er-vi-alle-på-livsens-hav
Han kjem ikkje lenger, og står fordømd i ein haustdrøymd vår. -Tor Jonsson
han-kjem-ikkje-lenger-og-står-fordømd-i-ein-haustdrøymd-vår
Døden er nesten slik som snøen, ein veit ikkje kva tid han kjem, sjølv om han oftast kjem om vinteren. -Maria Parr
døden-er-nesten-slik-som-snø-ein-veit-ikkje-kva-tid-han-kjem-sjølv-om-han-oftast-kjem-om-vinteren
Elva vert ein gong sturande still. Da speglar dròpen ei større verd og høyrer himmelen til. -Tor Jonsson
elva-vert-ein-gong-sturande-still-da-speglar-dròpen-ei-større-verd-og-høyrer-himmelen-til