Brystene mine har en egen karriere. Jeg tror deres går bedre enn min egen.


brystene-mine-har-egen-karriere-jeg-tror-deres-går-bedre-enn-min-egen
jennifer love hewittbrystenemineharegenkarrierejegtrorderesgårbedreennminegenbrystene minemine harhar enen egenegen karrierejeg trorderes gårgår bedrebedre ennenn minmin egenbrystene mine harmine har enhar en egenen egen karrierejeg tror derestror deres gårderes går bedregår bedre ennbedre enn minenn min egenbrystene mine har enmine har en egenhar en egen karrierejeg tror deres gårtror deres går bedrederes går bedre enngår bedre enn minbedre enn min egenbrystene mine har en egenmine har en egen karrierejeg tror deres går bedretror deres går bedre ennderes går bedre enn mingår bedre enn min egen

Jeg tror på en himmel som er høyere enn min egen isse, og jeg tror på mer enn astronomi. -Anders Rogg
jeg-tror-på-himmel-som-er-høyere-enn-min-egen-isse-og-jeg-tror-på-mer-enn-astronomi
I deres grubling kan dere ikke heve dere over deres egen dyktighet eller synke lavere enn deres egne mangler. -Kahlil Gibran
i-deres-grubling-kan-dere-ikke-heve-dere-over-deres-egen-dyktighet-eller-synke-lavere-enn-deres-egne-mangler
Jeg har tillit til min egen underbevissthet, og stoler mer på den enn på hvor klok jeg er. -Herbjørg Wassmo
jeg-har-tillit-til-min-egen-underbevissthet-og-stoler-mer-på-den-enn-på-hvor-klok-jeg-er
Jeg har min egen bestevenn i meg selv. -Venn
jeg-har-min-egen-bestevenn-i-meg-selv
Jeg forestiller meg at livet er et vidunderlig skuespill som jeg har skrevet til meg selv - og der min oppgave er å nyte min egen rolle. -Shirley MacLaine
jeg-forestiller-meg-at-livet-er-et-vidunderlig-skuespill-som-jeg-har-skrevet-til-meg-selv-og-der-min-oppgave-er-å-nyte-min-egen-rolle
Jeg velger mine venner etter deres utseende, mine bekjente etter deres karakter og mine fiender etter deres forstand. Man kan aldri være forsiktig nok i valget av sine fiender. -Oscar Wilde
jeg-velger-mine-venner-etter-deres-utseende-mine-bekjente-etter-deres-karakter-og-mine-fiender-etter-deres-forstand-man-kan-aldri-være-forsiktig-nok