Blant de mange verdener som mennesket ikke har fått i gave av naturen, men har skapt på egen hånd, er bøkenes verden den største.


blant-mange-verdener-som-mennesket-ikke-har-fått-i-gave-av-naturen-men-har-skapt-på-egen-hånd-er-bøkenes-verden-den-største
hermann hesseblantmangeverdenersommennesketikkeharfåttgaveavnaturenmenskaptegenhånderbøkenesverdendenstørsteblant dede mangemange verdenerverdener somsom mennesketmennesket ikkeikke harhar fåttfått ii gavegave avav naturenmen harhar skaptskapt påpå egenegen hånder bøkenesbøkenes verdenverden denden størsteblant de mangede mange verdenermange verdener somverdener som mennesketsom mennesket ikkemennesket ikke harikke har fåtthar fått ifått i gavei gave avgave av naturenmen har skapthar skapt påskapt på egenpå egen hånder bøkenes verdenbøkenes verden denverden den størsteblant de mange verdenerde mange verdener sommange verdener som mennesketverdener som mennesket ikkesom mennesket ikke harmennesket ikke har fåttikke har fått ihar fått i gavefått i gave avi gave av naturenmen har skapt påhar skapt på egenskapt på egen hånder bøkenes verden denbøkenes verden den størsteblant de mange verdener somde mange verdener som mennesketmange verdener som mennesket ikkeverdener som mennesket ikke harsom mennesket ikke har fåttmennesket ikke har fått iikke har fått i gavehar fått i gave avfått i gave av naturenmen har skapt på egenhar skapt på egen hånder bøkenes verden den største

Livet skal ikke være som en roman vi har fått som gave, men som en roman vi selv har skrevet. -Livet
livet-skal-ikke-være-som-roman-vi-har-fått-som-gave-men-som-roman-vi-selv-har-skrevet
Når du har lært deg å sanse naturen, kan du også lese mennesker, men mange har blitt naturblinde, akkurat som noen er ordblinde. Når de går ut i naturen, er det for å shoppe blåbær eller sopp. -Natur
når-du-har-lært-deg-å-sanse-naturen-kan-du-også-lese-mennesker-men-mange-har-blitt-naturblinde-akkurat-som-noen-er-ordblinde-når-går-ut-i
Vi er det eneste land i verden som har vunnet en tredjerangs slagerfestival og regnet det blant de største begivenheter i 80-årene. -Norge og nordmenn
vi-er-det-eneste-land-i-verden-som-har-vunnet-tredjerangs-slagerfestival-og-regnet-det-blant-største-begivenheter-i-80-årene
Alle som har levd lenge nok til å finne ut hva livet er, vet hvor stor takknemlighetsgjeld vi skylder Adam, den stor velgjører blant mennesket. Han førte død inn i verden. -Mark Twain
alle-som-har-levd-lenge-nok-til-å-finne-ut-hva-livet-er-vet-hvor-stor-takknemlighetsgjeld-vi-skylder-adam-den-stor-velgjører-blant-mennesket-han
Blant verdens mange mangler, er mangelen på nytenkning den største. -Mikhail Gorbatsjov
blant-verdens-mange-mangler-er-mangelen-på-nytenkning-den-største
Livet er den største gave. Bare synd at så mange aldri rekker å pakke den ordentlig ut. -Livet er
livet-er-den-største-gave-bare-synd-at-så-mange-aldri-rekker-å-pakke-den-ordentlig-ut