Bjørn: Nå, du er vel aldri mørkredd? Finn: Ikke om dagen.


bjørn-nå-du-er-vel-aldri-mørkredd-finn-ikke-om-dagen
henrik ibsenbjørnduervelaldrimørkreddfinnikkeomdagendu erer velvel aldrialdri mørkreddikke omom dagendu er veler vel aldrivel aldri mørkreddikke om dagendu er vel aldrier vel aldri mørkredddu er vel aldri mørkredd

Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. -Venn
veit-du-ein-ven-som-vel-du-trur-og-du-hjå-han-fagnad-vil-få-gjev-han-heile-din-hug-og-gå-ei-spar-far-og-finn-han-ofte
Kjernefamilie resignerer og gir opp å rydde heime. Etter eit par år blir det ikkje meir rot likevel. Dei finn ingenting, men dei finn lykka. -Husarbeid
kjernefamilie-resignerer-og-gir-opp-å-rydde-heime-etter-eit-par-år-blir-det-ikkje-meir-rot-likevel-dei-finn-ingenting-men-dei-finn-lykka
Ein skal aldri tru at rause menneske også er gode. Det er der ein finn dei største egosistane. -Anna Gavalda
ein-skal-aldri-tru-at-rause-menneske-også-er-gode-det-er-der-ein-finn-dei-største-egosistane
Det finnes to dager du ikke skal bekymre deg over. Dagen i går og dagen i morgen. -Robert Burdette
det-finnes-to-dager-du-ikke-skal-bekymre-deg-over-dagen-i-går-og-dagen-i-morgen
En mann kan bli så mørkredd at han er takknemlig over å få følge med et spøkelse. -Mørkeredsel
en-mann-kan-bli-så-mørkredd-at-han-er-takknemlig-over-å-få-følge-med-et-spøkelse
Streb ikke så meget etter å leve lenge som å leve vel. Og lever du vel, så er livet langt. -Leve
streb-ikke-så-meget-etter-å-leve-lenge-som-å-leve-vel-og-lever-du-vel-så-er-livet-langt