Bitterhet er som å drikke gift og håpe det vil ta livet av dine fiender.


bitterhet-er-som-å-drikke-gift-og-håpe-det-vil-ta-livet-av-dine-fiender
nelson mandelabitterhetersomdrikkegiftoghåpedetviltalivetavdinefienderbitterhet erer somsom åå drikkedrikke giftgift ogog håpehåpe detdet vilvil tata livetlivet avav dinedine fienderbitterhet er somer som åsom å drikkeå drikke giftdrikke gift oggift og håpeog håpe dethåpe det vildet vil tavil ta livetta livet avlivet av dineav dine fienderbitterhet er som åer som å drikkesom å drikke giftå drikke gift ogdrikke gift og håpegift og håpe detog håpe det vilhåpe det vil tadet vil ta livetvil ta livet avta livet av dinelivet av dine fienderbitterhet er som å drikkeer som å drikke giftsom å drikke gift ogå drikke gift og håpedrikke gift og håpe detgift og håpe det vilog håpe det vil tahåpe det vil ta livetdet vil ta livet avvil ta livet av dineta livet av dine fiender

Velg dine venner med omhu. Dine fiender vil velge deg. -Venn
velg-dine-venner-med-omhu-dine-fiender-vil-velge-deg
Dine ord skaffer deg flere fiender enn dine gjerninger. -Ord og handling
dine-ord-skaffer-deg-flere-fiender-enn-dine-gjerninger
I stedet for å elske dine fiender, prøv å behandle dine venner litt bedre. -Ukjent
i-stedet-for-å-elske-dine-fiender-prøv-å-behandle-dine-venner-litt-bedre
Elsk dine fiender i tilfelle vennene dine viser seg å være en gjeng bastarder. -Fiende
elsk-dine-fiender-i-tilfelle-vennene-dine-viser-seg-å-være-gjeng-bastarder
Jeg vil heller underholde og håpe at folk lærer noe, enn å utdanne og håpe at de blir underholdt. -Underholdning
jeg-vil-heller-underholde-og-håpe-at-folk-lærer-noe-enn-å-utdanne-og-håpe-at-blir-underholdt
Tilgi dine fiender, men glem aldri deres navn. -John F. Kennedy
tilgi-dine-fiender-men-glem-aldri-deres-navn