Bilen har ennå langt fra fortrengt hesten. Har du noensinne sett et minnesmerke av en mann i bil?


bilen-har-ennå-langt-fra-fortrengt-hesten-har-du-noensinne-sett-et-minnesmerke-av-mann-i-bil
hans günter winklerbilenharennålangtfrafortrengthestenhardunoensinnesettetminnesmerkeavmannbilbilen harhar ennåennå langtlangt frafra fortrengtfortrengt hestenhar dudu noensinnenoensinne settsett etet minnesmerkeminnesmerke avav enen mannmann ii bilbilen har ennåhar ennå langtennå langt fralangt fra fortrengtfra fortrengt hestenhar du noensinnedu noensinne settnoensinne sett etsett et minnesmerkeet minnesmerke avminnesmerke av enav en mannen mann imann i bilbilen har ennå langthar ennå langt fraennå langt fra fortrengtlangt fra fortrengt hestenhar du noensinne settdu noensinne sett etnoensinne sett et minnesmerkesett et minnesmerke avet minnesmerke av enminnesmerke av en mannav en mann ien mann i bilbilen har ennå langt frahar ennå langt fra fortrengtennå langt fra fortrengt hestenhar du noensinne sett etdu noensinne sett et minnesmerkenoensinne sett et minnesmerke avsett et minnesmerke av enet minnesmerke av en mannminnesmerke av en mann iav en mann i bil

Jeg har sett et intervju med Hilde Frafjord Johnson med tittelen «misjonærstillingen». Men jeg har ennå ikke sett noe resultat av det. -Dumt sagt
jeg-har-sett-et-intervju-med-hilde-frafjord-johnson-med-tittelen-misjonærstillingen-men-jeg-har-ennå-ikke-sett-noe-resultat-av-det
Når kona har hatt et uhell med bilen, snakker 90 prosent av mennene først om bilen. -Helen Catchwood
når-kona-har-hatt-et-uhell-med-bilen-snakker-90-prosent-av-mennene-først-om-bilen
Nå har vi sett målet fra siden, ovenfra og bakfra. En slik skåring burde vi også fått sett nedenfra! -Fotball
nå-har-vi-sett-målet-fra-siden-ovenfra-og-bakfra-en-slik-skåring-burde-vi-også-fått-sett-nedenfra
Når en mann åpner bildøren for sin kone, har han enten ny bil eller ny kone. -Philip
når-mann-åpner-bildøren-for-kone-har-han-enten-ny-bil-eller-ny-kone
Jeg går vestover i livet, det gjør jeg, men jeg har ikke sett noen solnedgang ennå. Den skinner der oppe på himmelen fortsatt. -Magnus Grønneberg
jeg-går-vestover-i-livet-det-gjør-jeg-men-jeg-har-ikke-sett-noen-solnedgang-ennå-den-skinner-der-oppe-på-himmelen-fortsatt
Jeg har ennå til gode å høre en mann be om råd om hvordan han skal klare å kombinere ekteskap med yrkesliv. -Gloria Steinem
jeg-har-ennå-til-gode-å-høre-mann-be-om-råd-om-hvordan-han-skal-klare-å-kombinere-ekteskap-med-yrkesliv