Berømmelse kommer som regel til dem som tenker på noe annet.


berømmelse-kommer-som-regel-til-dem-som-tenker-på-noe-annet
oliver wendell holmesberømmelsekommersomregeltildemtenkernoeannetberømmelse kommerkommer somsom regelregel tiltil demdem somsom tenkertenker påpå noenoe annetberømmelse kommer somkommer som regelsom regel tilregel til demtil dem somdem som tenkersom tenker påtenker på noepå noe annetberømmelse kommer som regelkommer som regel tilsom regel til demregel til dem somtil dem som tenkerdem som tenker påsom tenker på noetenker på noe annetberømmelse kommer som regel tilkommer som regel til demsom regel til dem somregel til dem som tenkertil dem som tenker pådem som tenker på noesom tenker på noe annet

En populær forfatter skriver det folk tenker. En genial forfatter får dem til å tenke noe annet. -Forfatter
en-populær-forfatter-skriver-det-folk-tenker-en-genial-forfatter-får-dem-til-å-tenke-noe-annet
Enten tenker kvinnen ikke, eller så tenker hun på noe annet. -Kvinner
enten-tenker-kvinnen-ikke-eller-så-tenker-hun-på-noe-annet
Det å oppdage noe nytt vil si at man ser det samme som alle andre, men tenker noe annet. -Albert Szent-Györgyi
det-å-oppdage-noe-nytt-vil-at-man-det-samme-som-alle-andre-men-tenker-noe-annet
Berømmelse er noe som må vinnes; ære er bare noe som ikke må mistes. -Arthur Schopenhauer
berømmelse-er-noe-som-må-vinnes-ære-er-bare-noe-som-ikke-må-mistes
Matematikere er som franskmenn. Snakker man til dem, oversetter de det til sitt eget språk, og så er det straks noe helt annet. -Johann Wolfgang von Goethe
matematikere-er-som-franskmenn-snakker-man-til-dem-oversetter-det-til-sitt-eget-språk-og-så-er-det-straks-noe-helt-annet
Gode mennesker tenker som regel riktig. -Godhet
gode-mennesker-tenker-som-regel-riktig