Begynner du først å nynne på takken, så er du alt halvveis opp over bakken!


begynner-du-først-å-nynne-på-takken-så-er-du-alt-halvveis-opp-over-bakken
ukjentbegynnerduførstnynnetakkeneralthalvveisoppoverbakkenbegynner dudu førstførst åå nynnenynne påpå takkenså erer dudu altalt halvveishalvveis oppopp overover bakkenbegynner du førstdu først åførst å nynneå nynne pånynne på takkenså er duer du altdu alt halvveisalt halvveis opphalvveis opp overopp over bakkenbegynner du først ådu først å nynneførst å nynne påå nynne på takkenså er du alter du alt halvveisdu alt halvveis oppalt halvveis opp overhalvveis opp over bakkenbegynner du først å nynnedu først å nynne påførst å nynne på takkenså er du alt halvveiser du alt halvveis oppdu alt halvveis opp overalt halvveis opp over bakken

Selv et høyt tårn begynner på bakken. -Livsvisdom
selv-et-høyt-tårn-begynner-på-bakken
Når du først blir selvbevisst, er det ingen ende på det. Når du først begynner å tvile, er det ikke rom for noe annet. -Selvinnsikt
når-du-først-blir-selvbevisst-er-det-ingen-ende-på-det-når-du-først-begynner-å-tvile-er-det-ikke-rom-for-noe-annet
Det virker som om de fleste kvinner tror at når bryllupsklokkene kimer, behøver de ikke lenger passe på. Og så er det jo først da kampen begynner! -Bryllup
det-virker-som-om-fleste-kvinner-tror-at-når-bryllupsklokkene-kimer-behøver-ikke-lenger-passe-på-og-så-er-det-jo-først-da-kampen-begynner
Ett lite ord fra pappa, én liten kompliment - det er alt som skal til for å løfte deg opp og lyse opp dagen. -Far
ett-lite-ord-fra-pappa-én-liten-kompliment-det-er-alt-som-skal-til-for-å-løfte-deg-opp-og-lyse-opp-dagen
Den som vil virkeliggjøre sine drømmer, må først våkne opp fra dem. -Ukjent
den-som-vil-virkeliggjøre-sine-drømmer-må-først-våkne-opp-fra-dem