Begeistring er intet annet enn moralsk rus.


begeistring-er-intet-annet-enn-moralsk-rus
george gordon byronbegeistringerintetannetennmoralskrusbegeistring erer intetintet annetannet ennenn moralskmoralsk rusbegeistring er inteter intet annetintet annet ennannet enn moralskenn moralsk rusbegeistring er intet anneter intet annet ennintet annet enn moralskannet enn moralsk rusbegeistring er intet annet enner intet annet enn moralskintet annet enn moralsk rus

Håp er intet annet enn tro. -Håp
håp-er-intet-annet-enn-tro
Fremskritt er intet annet enn latterens seier over et dogme. -Fremskritt
fremskritt-er-intet-annet-enn-latterens-seier-over-et-dogme
Jeg har intet annet å deklarere enn mitt geni. -Oscar Wilde
jeg-har-intet-annet-å-deklarere-enn-mitt-geni
Intet annet beveget seg i hans sjel enn et kaldt og grusomt, sanselig begjær, som i sitt vesen var kjærlighetsløst. -James Joyce
intet-annet-beveget-seg-i-hans-sjel-enn-et-kaldt-og-grusomt-sanselig-begjær-som-i-sitt-vesen-var-kjærlighetsløst
Jeg liker ikke sne, jeg pines ved synet av den, og min fornuft skjønner intet annet av den enn dens evige og naturstridige idioti. -Snø
jeg-liker-ikke-sne-jeg-pines-ved-synet-av-den-og-min-fornuft-skjønner-intet-annet-av-den-enn-dens-evige-og-naturstridige-idioti