Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen som vet.


bedre-enn-mange-som-sier-tror-trenger-jeg-noen-som-vet
vitebedreennmangesomsiertrortrengerjegnoenvetbedre ennenn mangemange somsom siersier dede trortrenger jegjeg noennoen somsom vetbedre enn mangeenn mange sommange som siersom sier desier de trortrenger jeg noenjeg noen somnoen som vetbedre enn mange somenn mange som siermange som sier desom sier de trortrenger jeg noen somjeg noen som vetbedre enn mange som sierenn mange som sier demange som sier de trortrenger jeg noen som vet

Jeg kunne ikke ha noen bedre venn enn mor. Jeg trenger aldri være redd for å snakke med henne om hva som helst. -Mor
jeg-kunne-ikke-noen-bedre-venn-enn-mor-jeg-trenger-aldri-være-redd-for-å-snakke-med-henne-om-hva-som-helst
Jeg vet ikke særlig mye, men det jeg vet, vet jeg bedre enn noen, og jeg vil ikke krangle om det. -Kunnskap
jeg-vet-ikke-særlig-mye-men-det-jeg-vet-vet-jeg-bedre-enn-noen-og-jeg-vil-ikke-krangle-om-det
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg liker å treffe mennesker - og vet du: når det er noen som ikke hilser eller snakker til meg, tror jeg de er svensker. -Møte mellom mennesker
jeg-liker-å-treffe-mennesker-og-vet-du-når-det-er-noen-som-ikke-hilser-eller-snakker-til-meg-tror-jeg-er-svensker
Det finnes få som vet alt, men mange som vet alt bedre. -Johannes Hohlenberg
det-finnes-få-som-vet-alt-men-mange-som-vet-alt-bedre
Noen av dere sier: «Gleden er større enn sorgen», og andre sier, «Nei, sorgen er størst.» Men jeg sier dere: De er uatskillelige. -Kahlil Gibran
noen-av-dere-sier-gleden-er-større-enn-sorgen-og-andre-sier-nei-sorgen-er-størst-men-jeg-sier-dere-de-er-uatskillelige