Bedre enn gull er makten over menneskenes sinn.


bedre-enn-gull-er-makten-over-menneskenes-sinn
giuseppe parinibedreenngullermaktenovermenneskenessinnbedre ennenn gullgull erer maktenmakten overover menneskenesmenneskenes sinnbedre enn gullenn gull ergull er maktener makten overmakten over menneskenesover menneskenes sinnbedre enn gull erenn gull er maktengull er makten overer makten over menneskenesmakten over menneskenes sinnbedre enn gull er maktenenn gull er makten overgull er makten over menneskeneser makten over menneskenes sinn

Gode ord er bedre enn gull. -Ord
gode-ord-er-bedre-enn-gull
Når de undertrykte kommer til makten, blir de selv undertrykkere - og er ikke bedre enn sine fiender. -Makt
når-undertrykte-kommer-til-makten-blir-selv-undertrykkere-og-er-ikke-bedre-enn-sine-fiender
De forræderske, uutforskede områder i verden finnes ikke i fjerne kontinenter eller hav, men i menneskenes hjerter og sinn. -Hjerte
de-forræderske-uutforskede-områder-i-verden-finnes-ikke-i-fjerne-kontinenter-eller-hav-men-i-menneskenes-hjerter-og-sinn
Heldigvis eldes ikke kropp og sinn i samme tempo. Det er ikke noe mer dyrebart enn et gammelt og sunt sinn. -Martin Gumpert
heldigvis-eldes-ikke-kropp-og-sinn-i-samme-tempo-det-er-ikke-noe-mer-dyrebart-enn-et-gammelt-og-sunt-sinn
Makten over andre er intet - makten over seg selv er alt. -Gabriel Scott
makten-over-andre-er-intet-makten-over-seg-selv-er-alt