Barnets første undervisning skal aldri være en hodets, aldri en fornuftens sak - den skal evig være en hjertets sak, en mors sak.


barnets-første-undervisning-skal-aldri-være-hodets-aldri-fornuftens-sak-den-skal-evig-være-hjertets-sak-mors-sak
undervisebarnetsførsteundervisningskalaldriværehodetsfornuftenssakdenevighjertetssakmorssakbarnets førsteførste undervisningundervisning skalskal aldrialdri værevære enen hodetsaldri enen fornuftensfornuftens saksakdenden skalskal evigevig værevære enen hjertetshjertets saken morsmors sakbarnets første undervisningførste undervisning skalundervisning skal aldriskal aldri værealdri være envære en hodetsaldri en fornuftensen fornuftens sakfornuftens sakden skalden skal evigskal evig væreevig være envære en hjertetsen hjertets saken mors sakbarnets første undervisning skalførste undervisning skal aldriundervisning skal aldri væreskal aldri være enaldri være en hodetsaldri en fornuftens saken fornuftens sakden skal evigden skal evig væreskal evig være enevig være en hjertetsvære en hjertets sakbarnets første undervisning skal aldriførste undervisning skal aldri væreundervisning skal aldri være enskal aldri være en hodetsaldri en fornuftens sakden skal evig væreden skal evig være enskal evig være en hjertetsevig være en hjertets sak

Sannheten skader aldri en sak som er rettferdig. -Sannhet
sannheten-skader-aldri-sak-som-er-rettferdig
Humanitet består i aldri å ofre et menneske for en sak. -Albert Schweitzer
humanitet-består-i-aldri-å-ofre-et-menneske-for-sak
For meg er lykke en alvorlig sak, noe annet enn bare å være glad. -Lykke er
for-meg-er-lykke-alvorlig-sak-noe-annet-enn-bare-å-være-glad
Kallet er seg selv å være sin egen sak til seier bære. -Henrik Ibsen
kallet-er-seg-selv-å-være-egen-sak-til-seier-bære
Enhver sak har to sider. Fanatikere ser bare den ene. -Hellmut Walters
enhver-sak-har-to-sider-fanatikere-bare-den-ene