Barn, de skal man snakke til som til alle andre folk.


barn-skal-man-snakke-til-som-til-alle-andre-folk
barnbarnskalmansnakketilsomalleandrefolkde skalskal manman snakkesnakke tiltil somsom tiltil alleandre folkde skal manskal man snakkeman snakke tilsnakke til somtil som tilsom til alletil alle andrealle andre folkde skal man snakkeskal man snakke tilman snakke til somsnakke til som tiltil som til allesom til alle andretil alle andre folkde skal man snakke tilskal man snakke til somman snakke til som tilsnakke til som til alletil som til alle andresom til alle andre folk

Jeg synes ikke det er så viktig å lære barn å takke som å lære dem hva de skal takke for - for ikke å snakke om hva de skal si nei takk til! -Oppdragelse
jeg-synes-ikke-det-er-så-viktig-å-lære-barn-å-takke-som-å-lære-dem-hva-skal-takke-for-for-ikke-å-snakke-om-hva-skal-nei-takk-til
Demokrati vil si styre gjennom diskusjon der den optimale effekt oppnås ved at man får folk til å slutte å snakke. -Demokrati
demokrati-vil-styre-gjennom-diskusjon-der-den-optimale-effekt-oppnås-ved-at-man-får-folk-til-å-slutte-å-snakke
Oppriktighet er å si til andre hva man ikke vil at de skal si til en selv. -Oppriktighet
oppriktighet-er-å-til-andre-hva-man-ikke-vil-at-skal-til-selv
La oss innlede en livmorstreik! Ingen flere barn til en kapitalisme som gjør dem til arbeidskjøtt som man utbytter eller nytelseskjøtt som man besudler. -Nelly Roussel
la-oss-innlede-livmorstreik-ingen-flere-barn-til-kapitalisme-som-gjør-dem-til-arbeidskjøtt-som-man-utbytter-eller-nytelseskjøtt-som-man-besudler
Man skal alltid gi barn det de ønsker seg. Og er det umulig, skal man hjelpe barnet til ikke lenger å ønske seg det umulige. -Ønske
man-skal-alltid-gi-barn-det-ønsker-seg-og-er-det-umulig-skal-man-hjelpe-barnet-til-ikke-lenger-å-ønske-seg-det-umulige