Barn skal ikke si noe før det blir deres tur, og det blir det aldri.


barn-skal-ikke-noe-før-det-blir-deres-tur-og-det-blir-det-aldri
barnbarnskalikkenoeførdetblirderesturogaldribarn skalskal ikkeikke sisi noenoe førfør detdet blirblir deresderes turog detdet blirblir detdet aldribarn skal ikkeskal ikke siikke si noesi noe førnoe før detfør det blirdet blir deresblir deres turog det blirdet blir detblir det aldribarn skal ikke siskal ikke si noeikke si noe førsi noe før detnoe før det blirfør det blir deresdet blir deres turog det blir detdet blir det aldribarn skal ikke si noeskal ikke si noe førikke si noe før detsi noe før det blirnoe før det blir deresfør det blir deres turog det blir det aldri

I det øyeblikket et barn blir født, blir også moren født. Hun har aldri eksistert før. Kvinnen eksisterte, men aldri moren. En mor er noe helt nytt. -Mor
i-det-øyeblikket-et-barn-blir-født-blir-også-moren-født-hun-har-aldri-eksistert-før-kvinnen-eksisterte-men-aldri-moren-en-mor-er-noe-helt
Derfor skal dere gi nå, slik at tiden for å gi blir deres og ikke deres arvingers. -Kahlil Gibran
derfor-skal-dere-gi-nå-slik-at-tiden-for-å-gi-blir-deres-og-ikke-deres-arvingers
Hvis du venter på det rette øyeblikket der alt er trygt og sikkert, vil det aldri komme. Fjell blir ikke besteget, løp blir ikke vunnet, og varig lykke blir ikke oppnådd. -Maurice Chevalier
hvis-du-venter-på-det-rette-øyeblikket-der-alt-er-trygt-og-sikkert-vil-det-aldri-komme-fjell-blir-ikke-besteget-løp-blir-ikke-vunnet-og-varig
Hvor mange år skal det ta før kjærlighet mellom menn blir akseptert? Jeg håper dere klarer å gjøre noe. -Alf Prøysen
hvor-mange-år-skal-det-ta-før-kjærlighet-mellom-menn-blir-akseptert-jeg-håper-dere-klarer-å-gjøre-noe
Jeg har en drøm om at mine fire små barn en dag skal få leve i en verden der de ikke blir dømt etter hudfarge, men etter kvaliteten i deres karakter. -Martin Luther King
jeg-har-drøm-om-at-mine-fire-små-barn-dag-skal-få-leve-i-verden-der-ikke-blir-dømt-etter-hudfarge-men-etter-kvaliteten-i-deres-karakter
Det blir aldri løyet så mye som før valget, under krigen og etter jakten. -Løgn
det-blir-aldri-løyet-så-mye-som-før-valget-under-krigen-og-etter-jakten