Barn er Guds apostler, dag etter dag sendt ut for å forkynne kjærlighet, håp og fred.


barn-er-guds-apostler-dag-etter-dag-sendt-ut-for-å-forkynne-kjærlighet-håp-og-fred
barnbarnergudsapostlerdagettersendtutforforkynnekjærlighethåpogfredbarn erer gudsguds apostlerdag etteretter dagdag sendtsendt utut forå forkynneforkynne kjærlighethåp ogog fredbarn er gudser guds apostlerdag etter dagetter dag sendtdag sendt utsendt ut forut for åfor å forkynneå forkynne kjærlighethåp og fredbarn er guds apostlerdag etter dag sendtetter dag sendt utdag sendt ut forsendt ut for åut for å forkynnefor å forkynne kjærlighetdag etter dag sendt utetter dag sendt ut fordag sendt ut for åsendt ut for å forkynneut for å forkynne kjærlighet

Jeg har en drøm om at mine fire små barn en dag skal få leve i en verden der de ikke blir dømt etter hudfarge, men etter kvaliteten i deres karakter. -Martin Luther King
jeg-har-drøm-om-at-mine-fire-små-barn-dag-skal-få-leve-i-verden-der-ikke-blir-dømt-etter-hudfarge-men-etter-kvaliteten-i-deres-karakter
Lær av i går, lev for i dag, håp for i morgen. -Grip dagen
lær-av-i-går-lev-for-i-dag-håp-for-i-morgen
I morgon, i morgon, men ikkje i dag. I dag, nei, i dag gjer eg ikkje det slag. -Josef G. Larssen
i-morgon-i-morgon-men-ikkje-i-dag-i-dag-nei-i-dag-gjer-eg-ikkje-det-slag
Det har vært en lang dag, en fem-timers dag. -Politikk
det-har-vært-lang-dag-fem-timers-dag
En klem gjør en glad dag gladere og en umulig dag mulig. -Ukjent
en-klem-gjør-glad-dag-gladere-og-umulig-dag-mulig